MACHINE LEARNING TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN

 

Có một điều chắc chắn. Machine Learning (ML) không chỉ là một thuật ngữ – nó thực sự là một ý tưởng đã và đang mang lại Lợi tức đầu tư(ROI) to lớn. Theo một khảo sát gần đây của MIT Technology Review và Google Cloud, có đến 60% doanh nghiệp đã có chiến lược cho ML. Hơn thế nữa, có đến 18% đã thực sự có kế hoạch triển khai ML ngắn hạn trong vòng 12 đến 24 tháng tới. Có đến 45% người sử dụng công nghệ cho rằng phân tích dữ liệu giúp họ có cái nhìn sâu sắc hơn và toàn cảnh hơn về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh doanh.

Hãy tham khảo báo cáo dưới đây để xem ML đang giúp các doanh nghiệp như thế nào!

Screen Shot 2019 01 03 at 12.29.59 PM