HỘI THẢO ÁP DỤNG AGRI 4.0 TRONG SẢN XUẤT THỦY HẢI SẢN

Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia lớn trong lĩnh vực công nghệ trình bày các giải pháp. Nhằm thúc đẩy xuất khẩu thủy hải sản miễn thuế sang EU, gia tăng chất lượng sản phẩm và các vấn đề về an toàn truy xuất nguồn gốc.

Renova Cloud vinh dự là một trong các diễn giả sẽ trình bày về ứng dụng của Cloud cho mô hình này. Góp phần gia tăng việc quản lý và kiểm soát chi phí tốt hơn từ đó đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu.

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

7g30-8g00: Đăng ký hội thảo
8g00-8g30: Lời mở đầu hội thảo, Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam.
8g30-9g00: Công nghệ AGRI 4.0 trong sản xuất thủy hài sản nhằm giảm giá thành sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, Nguyễn Chí, Tiến Sĩ Nguyễn Chí Hùng, Giám Đốc.
9g00-9g30: Kỹ thuật số hóa trong sản xuất, đo lường chất lượng, truyền dự liệu IOT-5G big data, SIEMENS, Ông Trần Thế Hiền, Solution Consultant9g30-10g00: Trung tâm dữ liệu để điều khiền, quản lý sản xuất, xử lý, lưu trữ và truyền tải big data lên đám mây, HITACHI Vantara, Ông Phạm Hồng Phước, Senior Solution Consultant

10g00-10g30: Lưu trữ và truy cập cơ sở dữ liệu trên đám mây, RENOVA CLOUD, Ông Quang Luong, Solution Consultant
10g30-11g00: Nghỉ giải lao cà phê, trưng bày thiết bị, chương trình phần mền
11g00-11g30: Quản lý sản xuất (ERP), ODOO, Ông Nguyễn Bá Dũng, Senior Solution Consultant.
11g30-11g45: Máy vi tinh, Lap top đầu cuối trung tâm dự liệu, DELL, Ông Nguyễn Cường Thịnh, Giám Đốc Thương Mại.
11g45-12g30: Câu hỏi, thảo luận.
12g30-14g00: Dùng cơm trưa

Thông tin sự kiện:
Thời gian: ngày 14/11/2019
Địa điểm: khách sạn Ninh Kiều Riverside Cần Thơ

can tho