CLOUD PARADIGM SHIFT TO MOBILE APPS

Điện toán đám mây là một khía cạnh của ngành công nghiệp Ứng dụng di động. Điện toán đám mây hỗ trợ giải quyết với thiết kế ứng dụng di động mới, ứng dụng mạng và động lực để chuyển ứng dụng sang hệ thống điện toán đám mây. Nhu cầu  điện toán đám mây ngày càng tăng từ người dùng cuối cũng dẫn đến việc hệ thống mở rộng nhanh chóng. Với AWS, hệ thống có thể được thu nhỏ tự động khi ứng dụng của bạn phát triển. Số lượng khu vực sẵn có của AWS ngày càng tăng giúp bạn có thể chọn các máy chủ ứng dụng gần nhất với người  dùng ứng dụng. Trong cuộc thảo luận với Ông Nguyễn Thanh Đồng – Trưởng phòng Dịch vụ đám mây và An ninh mạng, chúng tôi sẽ chia sẻ ngắn gọn về các vấn đề hiện có với các ứng dụng di động và đồng thời xem xét các sự kiện, mục tiêu, kiến trúc của điện toán đám mây, cũng như giới thiệu tổng quan về các dịch vụ đám mây dành cho ứng dụng di động. Cuối cùng, chúng tôi sẽ chỉ ra cách AWS có thể giúp bạn với việc ra mắt các ứng dụng di động mới trên toàn thế giới.

[embeddoc url=”https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/renovacloud2018/Website/Cloud+Paradigm+shift+to+Mobile+Apps+Final.pdf” download=”all”]