AWS Savings Plans

Tiết kiệm chi phí đám mây: AWS Savings Plans không tiết kiệm như bạn nghĩ

Chúng tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa quản lý các phiên bản AWS Reserved Instances và Savings Plans để tối đa hóa tiết kiệm cho khách hàng. Khi chúng tôi tương tác với các khách hàng tiềm năng mới và hỏi về mức tiết kiệm hiện tại của họ, chúng tôi thấy một sai lầm phổ biến về Savings Plans, ngay cả từ những chuyên gia kinh doanh tài chính (FinOps) có kinh nghiệm. Sai lầm đó là gì? Họ thường xuyên cường điệu quá mức mức tiết kiệm tổng thể về chi phí đám mây của mình.

Hãy xem tổng kết này từ một hóa đơn AWS thực tế:

Ví dụ Tóm tắt Hóa đơn AWS
Ví dụ Tóm tắt Hóa đơn AWS

Khác với Reserved Instances, AWS đưa Savings Plans lên mục Tóm tắt (Summary) của hóa đơn.Do đó, ngay khi nhìn vào hoá đơn, câu hỏi tự nhiên mà khách hàng đặt ra sẽ là “Savings Plans đã tiết kiệm cho tôi bao nhiêu?”

Chín mươi chín trong một trăm người nhìn vào hóa đơn này sẽ nói rằng, 181.93$, nhưng điều đó không chính xác! Mức tiết kiệm thực tế ít hơn nhiều.

Một hóa đơn bao gồm chiết khấu thường có định dạng như sau:

Ví dụ Hóa đơn ACMEv
Ví dụ Hóa đơn ACME

Trên hóa đơn này, rõ ràng mức tiết kiệm là 10$, nhưng cách thanh toán chiết khấu cam kết của AWS không hoạt động như vậy (đây là hóa đơn AWS, vì vậy dĩ nhiên nó phức tạp hơn).

Hãy lưu ý rằng mục hàng hoá thể hiện trên tóm tắt hóa đơn AWS trên đọc là “Savings Plan (Các khoản phí được bao gồm bởi Savings Plans)”. Điều đó có ý nghĩa gì??!

Với AWS Savings Plans, bạn phải cam kết và thanh toán cho việc sử dụng một lượng tài nguyên cố định trong một khoảng thời gian nhất định

Tìm hiểu thêm: Chuyển đổi DevOps

Nếu chúng ta áp dụng mô hình thanh toán của AWS vào ví dụ của chúng ta (hãy gọi công ty là ACME Web Services), nó sẽ trông như thế này:

Screenshot 2024 03 28 134208

 

Nói cách khác, bạn phải cam kết trả 40$ để bù đắp giá niêm yết là 50$. Cuối cùng, vẫn còn 10$ tiết kiệm và giá cuối cùng là 40$ vẫn giống nhưng nó khá khó để lý giải về mức tiết kiệm và điều gì đang xảy ra. Đơn giản, phải không?

Hãy xem lại hóa đơn AWS ban đầu. Đây là cách để hiểu nó đúng:

Ví dụ ACME Web Services so sánh với Hóa đơn AWS
Ví dụ ACME Web Services so sánh với Hóa đơn AWS

Chi phí = 2.986,42$

  • Đây là chi phí của tất cả các dịch vụ như EC2, Lambda và Fargate (tất cả đều không được giảm giá theo mức giá yêu cầu), SQS, Truyền dữ liệu, Hỗ trợ AWS, v.v. CỘNG THÊM chi phí cam kết của Savings Plans.
  • Trong ví dụ “Hóa đơn ACME Web Services” ở trên, Chi phí tương đương với giá danh sách của chúng tôi cho Widget là 50$ + chi phí Cam kết là 40$.
  • Lưu ý ở mức tóm tắt hóa đơn, AWS không phân biệt phần nào trong số 2.986,42$ là chi phí dịch vụ so với chi phí cam kết của Savings Plans, vì vậy nó không phải là một con số đặc biệt hữu ích nếu bạn không phân tích một cách kỹ lưỡng

Savings Plan (Các khoản phí được bao gồm bởi Savings Plans) = -181,93$

  • Trong trường hợp này, đây là số tiền tương đương với số tiền Lamda, Fargate và EC2 theo yêu cầu đã được bù vào bởi Savings Plans. Do đó, nó được gọi là “Các khoản phí được bao gồm bởi Savings Plans”.
  • Đây không phải là khoản tiền bạn đã tiết kiệm được!! Trong ví dụ “Hóa đơn ACME Web Services” ở trên, số tiền này tương đương với số tiền Widget Negotiation là -50$
  • Giống như trong ví dụ “Hóa đơn ACME Web Services”, trong đó, mức tiết kiệm thực tế (10$) chiếm 20% số tiền Widget Negotiation (50$), mức tiết kiệm thực tế trên hóa đơn AWS này sẽ ít hơn nhiều so với 181,93$

Tìm hiểu thêm: Nền tảng dữ liệu & phân tích

Tính toán mức tiết kiệm chi phí trong việc sử dụng dịch vụ điện toán đám mây AWS của bạn từ Saving Plans

Vậy, làm thế nào để tính toán mức tiết kiệm thực tế từ một hóa đơn AWS? Bạn cần tìm tổng số tiền mà bạn đã thanh toán cho các chi phí của Savings Plans từ các trang “Chi tiết cho Hóa đơn Tổng hợp” trên hóa đơn AWS của bạn. Đối với hóa đơn tương đối nhỏ này, nó được hiển thị trên trang 5 như sau:

 

Hóa đơn AWS - Savings Plans cho việc sử dụng AWS Compute
Hóa đơn AWS – Savings Plans cho việc sử dụng AWS Compute

Bây giờ chúng ta đã biết mức tiền mà chúng ta đã trả cho Savings Plans (144,00$) và mức tiền chúng ta sẽ phải chi trả nếu không có Savings Plans ($181.93) – tính theo theo hình thức trả theo nhu cầu (on-demand).

Tìm hiểu thêm: Di chuyển dữ liệu với AWS Glue

Sự khác biệt giữa hai con số này (181.93$ – 144.00$ = 37.93$) chính là mức tiết kiệm thực tế, chỉ bằng 4,8 lần so với số tiền 181,93$ mà người ta có thể suy nghĩ là mức tiết kiệm khi nhìn vào phần tóm tắt hóa đơn AWS ban đầu!

Dù là do AWS có thiết kế không tốt (trường hợp tốt nhất) hoặc có một mức độ chủ đích trong việc khiến khách hàng cảm nhận rằng mức tiết kiệm từ Savings Plans cao hơn thực tế (trường hợp tồi tệ nhất), điều này thật sự gây nhầm lẫn và sự hiểu lầm này cũng thường xuyên xảy ra đối với các khách hàng của chúng tôi . Có lẽ bây giờ bạn đã hiểu được lý do vì sao!

Lưu ý, phương pháp này chỉ đúng  nếu Savings Plans của bạn hoàn toàn không yêu cầu trả trước, vì bất kỳ khoản trả trước nào từ các Savings Plans Trả trước Một phần hoặc Trả trước Toàn bộ trước đó đều không được phản ánh trên hóa đơn hiện tại. Cách đơn giản nhất để hiểu chính xác mức tiết kiệm từ Savings Plans của bạn không phải là tham khảo hóa đơn mà là sử dụng Báo cáo Sử dụng Savings Plan trong Cost Explorer và để AWS giúp bạn xử lý việc tính toán này, bao gồm việc phân bổ các chi phí trả trước hiện tại hoặc trước đó.

Nhìn vào báo cáo đó cho Tổ chức AWS này, chúng ta thấy các con số giống với cách chúng ta tính những con số từ hóa đơn ở trên:

 

Cost Explorer Savings Plans Utilization Report
Cost Explorer Savings Plans Utilization Report

Điều quan trọng hơn việc hiểu chính xác mức tiết kiệm chi phí trên đám mây của bạn là hiểu Effective Savings Rate (ESR)– thước đo khả năng tiết kiệm tổng thể của bạn. Khoản tiết kiệm tuyệt đối có thể tăng và giảm theo mức độ sử dụng, nhưng câu hỏi cơ bản hơn được đặt ra là liệu ESR của bạn cao hay thấp hơn so với tiêu chuẩn của ngành.

Nếu bạn muốn hiểu hiệu suất tiết kiệm chi phí trên đám mây và ESR của mình, ProsperOps sẽ cung cấp cho bạn một bảng phân tích – Savings Analysis. Dĩ nhiên là chúng tôi không thể giúp bạn xem xét và luận giải chi tiết bản phân tích này, nhưng chúng tôi vẫn khuyến khích bạn hãy dành một vài phút để xem qua và hiểu công ty của mình n hiện tại đang đứng ở mức nào.