go-faster-with-microservices

Phát triển nhanh hơn với Microservices: Từ Monolithic đến Cloud-Native

Định nghĩa Microservices Để định nghĩa microservices, hãy tách cụm từ này ra thành “Micro + Services”. Micro có nghĩa là nhỏ. Không có nghĩa chỉ nhỏ ở kích thước của code. Mà còn ở phạm vi dịch vụ và quy mô của nhóm làm việc trên dịch vụ đó. “Services” liên quan tới API  …

Phát triển nhanh hơn với Microservices: Từ Monolithic đến Cloud-Native Đọc thêm >>