long banner inside article post image

Ngân hàng TMCP thành công đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng
bằng cách dịch chuyển lên AWS


Một ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) được thành lập vào những năm 90 với hơn 200 đơn vị kinh doanh phân bố trên khắp các vùng và trung tâm kinh tế chính của Việt Nam, từng đứng đầu về tỷ suất tăng trưởng lợi nhuận và từng xếp thứ ba về hiệu suất hoàn vốn trong số các ngân hàng thương mại hoạt động ở thị trường Việt Nam. Nhờ vậy, ngân hàng được đánh giá rất cao và là một trong những ngân hàng hàng đầu của Việt Nam, duy trì sự tăng trưởng tốt và ổn định trong nhiều năm. Vừa qua ngân hàng này đã thành công trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng bằng cách dịch chuyển lên nền tảng đám mây của AWS.

169850

lĩnh vực:

Tài chính - Ngân hàng

công nghệ:

Amazon S3
Amazon CloudWatch
AWS Control Tower
AWS Migration Acceleration Program

THÁCH THỨC CỦA KHÁCH HÀNG

Dân số của Việt Nam sẽ sớm đạt 100 triệu người và gần 80% trong số đó sử dụng Internet. Điều này đã tạo ra một cuộc đua chuyển đổi số khốc liệt giữa các ngân hàng để thu hút khách hàng mới, đặc biệt là những người am hiểu công nghệ. Ngân hàng Thương mại Cổ phần này không chỉ tham gia với tư cách là một đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua này, mà mục tiêu của họ còn là dẫn đầu trong cuộc đua này. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng nhanh chóng như vậy, việc có một cơ sở hạ tầng công nghệ linh hoạt, đáng tin cậy và hiệu quả về mặt chi phí là vô cùng quan trọng.

GIẢI PHÁP TỪ RENOVA CLOUD

Renova Cloud đã được giao phó nhiệm vụ dịch chuyển ba dịch vụ quan trọng nhất của ngân hàng này, bao gồm Treasury, Web của ngân hàng và Omni. Ba dịch vụ này trước đây được chạy trên hệ thống máy chủ vật lý legacy của ngân hàng . Để chọn được chiến lược dịch chuyển phù hợp nhất cho dự án này, Renova  đã dành rất nhiều thời gian và công sức để xem xét các yêu cầu kinh doanh, chính sách nội bộ và quy định bên ngoài, đồng thời luôn cân nhắc các quy tắc liên quan tốt nhất của AWS. Kết quả là, phương thức  dịch chuyển Re-host đã được chọn.

Về tổng thể, các công việc dịch chuyển các ứng dụng, hệ thống được thực hiện qua 3 giai đoạn như sau:

  • Sử dụng AWS Control Tower để thực hiện quy hoạch tổng thể (Landing Zone)  cho môi trường thiết kế đa tài khoản.
  • Tiến hành dịch chuyển hệ thống theo phương thức re-host với VM Export/Import, sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu
  • Triển khai tích hợp giám sát, ghi nhận nhật ký(logging) và tích hợp phần sao lưu dự phòng cho các hệ thống được dịch chuyển lên AWS.
Kiến trúc đề xuất cho hệ thống được dịch chuyển lên AWS cloud

Hình: Kiến trúc đề xuất cho hệ thống được dịch chuyển lên AWS cloud

Trong giai đoạn đầu tiên, Renova bắt đầu bằng việc thiết lập quy hoạch tổng thể (Landing Zone)bằng cách sử dụng Control Tower để triển khai MVP (Minimum Viable Product) của dự án dịch chuyển hệ thống lên AWS. Đồng thời, khung làm việc đa tài khoản (multi-account framework) cũng được áp dụng để triển khai cho ba dịch vụ được chọn dịch chuyển lên AWS.. Mặt khác, Renova sử dụng nền tảng triển khai tài nguyên dưới dạng code(IaC) trên AWS để định nghĩa các loại tài nguyên có thể được sử dụng và đảm bảo tính tuân thủ., điều này giúp giảm đáng kể thời gian và nguồn lực tiêu tốn cho các hoạt động triển khai hạ tầng.

Đối với giai đoạn dỊch chuyển, ban đầu Renova đã đề xuất sử dụng  giải pháp lift-and-shift bằng việc sử dụng AWS Application Migration Service (MGN) để  giảm thiểu sự phức tạp và thời gian dịch chuyển. Tuy nhiên, điều này vi phạm chính sách bảo mật nội bộ của ngân hàng nên đề xuất này không được chấp nhận. Do đó, Renova đã đề xuất giải pháp để đáp ứng yêu cầu từ Ngân hàng bằng phương án Export máy chủ ảo và dữ liệu lên S3 và sau đó thực hiện Import lên AWS. Phương pháp này có điểm hạn chế là thời gian thực hiện và chuyển hệ thống dài hơn so với sử dụng AWS MGN nhưng với lợi thế về nguồn lực đang quản trị vận hành hệ thống ảo hoá hiện hữu, quá trình chuyển dịch thực hiện nhanh hơn dự kiến và không có phát sinh lỗi.

Nhìn chung, phương pháp giám sát và ghi nhận nhật ký(logging) trong dự án của ngân hàng này tập trung vào dịch vụ Amazon CloudWatch cho cơ sở hạ tầng và dịch chuyển. Đối với toàn bộ hệ thống được dịch chuyển bằng phương pháp re-host, hầu hết các ứng dụng được chạy trên EC2 nên các thông số hệ thống mặc định được ghi nhận trên CloudWatch. Đối với logging , CloudWatch Logs được sử dụng để lưu trữ nhật ký trực tiếp với thời gian lưu giữ 90 ngày là lưu trữ ngắn hạn. Đối với mục tiêu lưu trữ dài hạn, Renova Cloud sử dụng thực hiện trích xuất log từ CloudWatch và lưu trữ vào S3 trên tài khoản được thiết kế dành riêng cho mục đích lưu trữ nhật ký-Log Archive trong môi trường AWS Landing Zone. Đối với chiến lược sao lưu, các ổ đĩa EBS được thiết lập để tự động sao lưu vào kho chứa bảo vệ(Vault) cho từng máy chủ EC2Các bảng sao lưu được lưu trữ tập trung để dễ quản lý, bản sao lưu ngắn hạn được lưu tại tài khoản chứa ứng dụng và bản sao này được sao chép sang một tài khoản dùng chung khác. Trong trường hợp cần thực hiện khôi phục dữ liệu từ bản sao lưubản sao lưu mới nhất sẽ được sử dụng để phục hồi dữ liệu trên máy chủ mới. Chính sách được sử dụng để quản lý cơ chế sao lưu, phục hồi không cứng nhắc mà linh hoạt, tuỳ thuộc vào cấp độ hệ thống, mà quy định về thời gian lưu giữ là khác nhau.

Ngoài ra, toàn bộ hệ thống ngân hàng được xây dựng trên việc triển khai lên cụm máy chủ nhiều khu vực(multi-AZ) với giải pháp cân bằng tải được sử dụng đặt trước các máy chủ. Để tăng cường tính ổn định và linh hoạt trong việc thiết kế kiến trúc hệ thống cho ngân hàng, Renova Cloud đã cấu hình cơ chế tự động mở rộng cho một số ứng dụng dựa trên các chỉ số của máy chủ thu được từ CloudWatch. Tất cả những điều trên đã trang bị cho hệ thống ngân hàng khả năng chịu lỗi khi có sự cố xảy ra ở một khu vực(AZ) và tự động mở rộng theo sự tăng giảm của nhu cầu kinh doanh.

LỢI ÍCH MANG LẠI

Mặc dù khách hàng không tiết lộ số tiền hiện tại mà họ đã chi cho việc vận hành và duy trì ba ứng dụng được nêu trên , nhưng Renova tin rằng việc dịch chuyển ba ứng dụng này lên AWS mang lại nhiều lợi ích lớn. Ví dụ, khách hàng đã hưởng lợi từ AWS Migration Acceleration Program trong việc nhận được các ưu đãi và tài nguyên để tham gia, giúp tăng tốc độ dịch chuyển và dự án hiện đại hóa của ngân hàng. Ngoài ra, khoảng tài trợ dưới dạng Credit của AWS cũng được áp dụng với tỷ lệ 25%, giúp ngân hàng giảm thiểu hạ tầng. Nói một cách tổng quát, việc dịch chuyển lên đám mây AWS mang lại lợi ích về mặt tài chính và tăng cường hiệu suất cho hệ thống của ngân hàng với việc quản lý tốt hơn, triển khai dịch vụ nhanh hơn và đơn giản hoá quá trình bảo trì hệ thống.

RELATED STORIES

6 1

GSM

Hành trình của GSM với Amazon EKS

GSM đã quyết định áp dụng Amazon EKS, tin tưởng giao phó khả năng điều phối container của mình sẽ cung cấp giải pháp mạnh mẽ cho cơ sở hạ tầng CNTT phức tạp của GSM.Đọc thêm>
6 1 7
Cloud Reselling White 1

Ngân hàng Thương mại Cổ phần

Ngân hàng TMCP thành công đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng bằng cách dịch chuyển lên AWS

Cuộc đua số hóa mang tính cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt, tập trung thu hút khách hàng am hiểu công nghệ. Ngân hàng thương mại này mong muốn dẫn đầu cuộc đua nên đòi hỏi cơ sở hạ tầng phụ trợ có thể mở rộng, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí để tăng trưởng nhanh chóng.Đọc thêm>
IMV web 610x400 1
Cloud Reselling White 1

IMV

IMV Business Intelligence được tăng cường bởi Giải Pháp AWS Data Management

Khi IMV đang trên đà tăng trưởng, việc cấp thiết để khắc phục các hạn chế của hệ thống hiện tại là một cơ sở hạ tầng có khả năng mở rộng, hiệu quả về chi phí và có thể thích ứng với nhu cầu dữ liệu phát triển mà không gây quá tải hoạt động.Đọc thêm>
web 610x400 8
Cloud Reselling White 1

F88

F88: Hướng tới quản lý dữ liệu tập trung và an toàn với Giải pháp đám mây AWS

Được thành lập vào năm 2013, F88 doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực cho vay an toàn tại Việt Nam, hướng tới việc phục vụ các doanh nghiệp nhỏ, vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân. Với sự hỗ trợ tài chính từ các quỹ đầu tư quốc tếĐọc thêm>
web 610x400 5
Cloud Reselling White 1

E-wallet

Một trong những Ví điện tử hàng đầu Việt Nam đã dịch chuyển hai workload quan trọng nhất lên AWS

Được phát triển và vận hành bởi một trong những công ty công nghệ hàng đầu khu vực, ví điện tử được đề cập là một trong những nền tảng thanh toán trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Đọc thêm>
web 610x400 12
Cloud Reselling White 1

Greenfeed

Greenfeed – giải pháp tối ưu hóa dữ liệu với AWS

Được thành lập năm 2003, sứ mệnh của Greenfeed là đem đến cho người tiêu dùng chuỗi thực phẩm sạch từ trang trại đến tận bàn ăn với quy trình Đọc thêm>
web 610x400 3
DevOps Transform White 1

Startup oi

RENOVA – STARTUP OI – HÀNH TRÌNH CHUYỂN ĐỔI

StartupOi là một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực về CNTT, chuyên cung cấp các giải pháp kết nối giữa các lập trình viên và các công ty tuyển dụng.Đọc thêm>
web 610x400 5
Cloud Reselling White 1

Vietcetera

VIETCETERA – HÀNH TRÌNH DỊCH CHUYỂN SANG AWS

Vietcetera là công ty truyền thông được thành lập vào năm 2016 với sứ mệnh: đưa Việt Nam ra thế giới và đưa thế giới về Việt NamĐọc thêm>
imv photo
Cloud Reselling White 1

IMV

IMV – TỪ ON-PREMISE LÊN CLOUD

IMV đang lưu trữ tất cả các dịch vụ của họ trên các cơ sở hạ tầng vật lý. Điều này gây ra sự hạn chế đối với nhu cầu nâng cấp trong tương lai của họ.Đọc thêm>
smartpay illustration photo
Cloud Reselling White 1

Smartpay

Smartpay – Rehost và Replatform khi dịch chuyển lên AWS

SmartPay đang ngày càng phát triển với các nhà cung cấp, đối tác và người dùng mới. Và là một đối thủ quan trọng trong bối cảnh bùng nổ ứng dụng thanh toán Việt Nam.Đọc thêm>
pepsico case study product scaled
Cloud Reselling White 1

Pepsi Co Myanmar

Tăng tốc chuyển đổi SAP S/4HANA với AWS

Pepsi Co Myanmar mong muốn hiện đại hóa hạ tầng hiện có và khởi chạy nền tảng mới cho người dùng và ứng dụng bằng các giải pháp công nghệ mới nhất cùng với SAP S/4HANA trên AWS. Đọc thêm>
engineers working photo
Cloud Reselling White 1

Nutifood Group

AWS Immersion Day với Nutifood Group

Mục tiêu của buổi chia sẻ là giúp đội ngũ IT và ban lãnh đạo của N Group tự tin sử dụng nền tảng AWS và mở ra các cơ hội kinh doanh mới. Đọc thêm>
photo 1571247865791 9d7ed2ddf033
Cloud Reselling White 1

Tadiran

Hành trình dịch chuyển lên cloud của Tadiran

Tadiran là công ty sản xuất thiết bị điện hàng đầu trên toàn thế giới. Một số dòng sản phẩm nổi tiếng của công ty như pin và máy điều hòa không khí. Đọc thêm>
webinar blog banner
Cloud Reselling White 1

Scratchpay

Scratchpay – Financial services

Scratchpay là một dịch vụ tài chính do Scratch Financial, Inc. cung cấp, workloads của họ được host trên cơ sở hạ tầng Public Cloud của Google Cloud Platform (GCP). Đọc thêm>
UAB CLOUD NATIVE APPS 1
uab white 1

UAB - Connect. Create. Change.

UAB BANK CLOUD NATIVE APPS

Là một phần trong chiến lược hiện đại hóa và số hóa, UAB đang mở rộng các dịch vụ của mình để xây dựng các ứng dụng di động cho mục đích thanh toán và Ví điện tử để phục vụ thị trường ngân hàng tiêu dùng Myanmar đang phát triển Đọc thêm>
YOMA MIGRATION MANAGED SERVICES 1
yoma white 2

Yoma

Hành trình hiện đại hoá Yoma với AWS Cloud

Nhu cầu ngày càng tăng đối với các ứng dụng và hoạt động kinh doanh của Yoma trên các lĩnh vực khác nhau đòi hỏi phải có một kế hoạch chuyển đổi kỹ thuật số thật sự hiệu quả. Đọc thêm>
AQUA AUTOMATION DEVOPS 1
aqua white 1

AQUA

Aqua – Hành trình dịch chuyển & CI/CD

AQUA có thể cải thiện hoạt động do quá trình di chuyển và CI / CD trên AWS cũng như có thể phát hành các tính năng mới nhanh hơn với thời gian tối thiểu và sự gián đoạn cho người dùng cuối. Đọc thêm>
SOVIGAZ PROTECTS CRITICAL SYSTEMS ON AWS 1
sovigaz white 2

SOVIGAZ

SOVIGAZ HÀNH TRÌNH DỊCH CHUYỂN SANG AWS

Sự linh hoạt của cơ sở hạ tầng mới giúp Sovigaz giảm bớt gánh nặng quản lý cơ sở hạ tầng như trước đây. Đồng thời loại bỏ hạn chế và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ tiên tiến được cung cấp trên nền tảng AWS. Đọc thêm>
KAOPIZ AUTOMATION CI CD 1
kaopiz white 2

KAOPIZ

KAOPIZ SOFTWARE TỰ ĐỘNG HÓA & CI/CD

Tự động hóa quy trình trên AWS và tạo môi trường để thử nghiệm các tính năng mới nhằm hỗ trợ nhóm Developer & QA thực hiện công việc nhanh hơn và có thể tự động hóa dù không có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu trên AWS. Đọc thêm>
NAVIGOS MIGRATION BACKUP 1
navigos white 2

NAVIGOS

Navigos- Hành trình lên Cloud

Đảm bảo an toàn trong quy trình khắc phục hậu quả là một phần trong cam kết của công ty với khách hàng của mình. Do đó, ứng dụng của Navigos yêu cầu phải có kế hoạch nhanh và hiệu quả trong mọi tình huống khắc phục thảm họa. Đọc thêm>
SABECO MIGRATION WELL ARCHITECTED 1
sabeco white 1

SABECO

SABECO – DỊCH CHUYỂN VÀ TỐI ƯU HÓA KIẾN TRÚC HẠ TẦNG

Sau khi chuyển sang AWS, Sabeco có khả năng đáp ứng nhanh chóng hơn trong trường hợp tăng lưu lượng truy cập và việc sử dụng dịch vụ khi cần thiết, giúp việc chạy các chiến dịch tiếp thị và tung ra các tính năng mới ít rủi ro hơn. Đọc thêm>
Nkid case study image 1
Nkid white 1

NKID’S

Nkid – Hành trình dịch chuyển lên Cloud

Nkid Group đang vận hành Microsoft workloads trên nhiều môi trường khác nhau như on-premises, local data center tại Vietnam, Microsoft Azure và AWS.Đọc thêm>