Workshop sức mạnh của Data-Driven

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ mang đến những kiến thức chuyên sâu mà có thể bạn chưa biết về kết nối các điểm giữa việc trở nên dựa trên dữ liệu và sự nhanh nhẹn, chuyển đổi kỹ thuật số và đổi mới liên tục.