TRG Talk Virtual: Hành trình đến với SaaS – Tại sao đằng sau sự phát triển vượt trội của các công ty là giải pháp SaaS?

Trong TRG Talk Virtual sắp tới, các diễn giả từ Renova Cloud và AWS không chỉ chia sẻ những lợi ích của việc áp dụng các giải pháp đám mây, các xu hướng đám mây/SaaS đáng chú ý mà còn trình bày một số nghiên cứu chuyên sâu và các bài học đến từ thực tiễn ngành.