Xây dựng và khởi chạy thành công hạ tầng ứng dụng NFT

Bạn đang tìm cách xây dựng và khởi chạy các ứng dụng #NFT? Bạn muốn cải thiện cơ sở hạ tầng blockchain của mình? Nghe lại ngay hội thảo đặc biệt giúp tận dụng các dịch vụ AWS mới nhất để xây dựng và triển khai các dự án NFT của bạn.