Snyk Launch Việt Nam: DevSecOps Immersion Day

Tại Snyk Launch Việt Nam: DevSecOps Immersion Day bạn sẽ được trải nghiệm, tìm hiểu các phương pháp để bảo mật các phần mềm quản lý chuỗi cung ứng, bao gồm thư viện mã nguồn mở, container images, hạ tầng đám mây và các công cụ cho nhà phát triển trên AWS cùng với Snyk.