Làm sao để tận dụng điện toán đám mây để ra quyết định tối ưu hơn trong doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Trong hội thảo trực tuyến này, hãy tìm hiểu cách các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tăng tốc đổi mới bằng cách di chuyển các trung tâm dữ liệu tại chỗ sang Đám mây AWS.