Tăng tốc triển khai AWS với Landing Zone

AWS Landing Zone là một công cụ mạnh mẽ để vận hành môi trường đa tài khoản. Tuy nhiên, để vận hành được nó, bạn cần có cần kiến thức và kĩ năng lập trình nhất định. Lắng nghe các chuyên gia trình bày về AWS Landing Zone tại đây