Làm thế nào để bắt đầu sự nghiệp Cloud năm 2022?

Sau đây là những mẹo đầy thú vị và lộ trình học tập tốt nhất để bắt đầu sự nghiệp Cloud của bạn trong năm 2022! Từ anh Ville Kaipainen tại Emerge Career Summit 2022.