Tải ngay Ebook: 26 Phương pháp bảo mật AWS tốt nhất

Một trong những trụ cột chính chống đỡ một khung kiến trúc tốt là vấn đề bảo mật. Vì vậy, các doanh nghiệp nên tham khảo và áp dụng các phương pháp bảo mật AWS tốt nhất dưới đây để phòng ngừa xảy ra các tình huống bảo mật không đáng có.