Google Cloud dẫn đầu trong báo cáo Forrester Wave về hạng mục NoSQL dành cho Big Data

Goolge Cloud dẫn đầu trong báo cáo Forrester Wave về hạng mục NoSQL dành cho Big data. Forrester chấm Google Cloud dẫn đầu trong báo cáo Forrester Wave ™: Big Data NoSQL, Q1 2019. Những số liệu này phản ánh nhu cầu lưu trữ dữ liệu trên đám mây của thị trường cũng như đánh giá của khách hàng về Cloud Bigtable và Firestore. Theo Forrester, một nửa số người ra quyết định công nghệ phân tích dữ liệu đã và đang sử dụng NoSQL do tính linh hoạt và có thể sử dụng trong nhiều bài toán.

Báo cáo đánh giá 15 nhà cung cấp hàng đầu dựa trên 26 tiêu chí khắt khe đối với cơ sở dữ liệu NoSQL để giúp doanh nghiệp hiểu và đưa ra các lựa chọn chính xác cho họ. Google đạt 5/5 trong các tiêu chí đánh giá báo cáo của Forrester, về tính nhất quán của dữ liệu, tự phục vụ và tự động hóa, hiệu suất, khả năng mở rộng, khả năng phục hồi lưu trữ dữ liệu trên đám mây sau thảm họa cao và khả năng giải quyết các bài toán cụ thể. Google cũng đạt 5/5 về khả năng tuân thủ các tiêu chí đánh giá.
Cloud Firestore và Cloud Bigtable hoạt động thế nào?

điện toán đám mây 1
Sự thừa nhận vị thế dẫn đầu về NoSQL trong bản đánh giá Forrester Wave phản ánh ý kiến từ khách hàng của GCP: Cơ sở dữ liệu có vai trò thiết yếu trong hạ tầng kiến trúc điện toán đám mây. Dạng cơ sở dữ liệu tốt nhất có thể giúp phát triển ứng dụng dễ dàng hơn, trải nghiệm người dùng tốt hơn và cho phép khả năng mở rộng lớn. Cả Cloud Firestore và Cloud Bigtable cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ cho việc này đồng thời có nhiều bản cập nhật tính năng thường xuyên để phục vụ mục đích lưu trữ dữ liệu trên đám mây cung cấp những tùy chọn linh hoạt trong cơ sở dữ liệu.
Cloud Firestore là cơ sở dữ liệu dạng tài liệu không có máy chủ được quản lý hoàn toàn bởi Google. Xây dựng để tăng tốc các ứng dụng web, di động và IoT, vì nó cho phép đồng bộ hóa trực tiếp và hỗ trợ ngoại tuyến. Cloud Firestore cũng mang đến tính nhất quán mạnh mẽ và đã hỗ trợ tại nhiều khu vực trên toàn cầu , hơn nữa nó còn hỗ trợ cho việc tự động chuyển đổi, tính sẵn sàng cao, bảo đảm tính chất ACID (một tính năng cốt lõi của cơ sở dữ liệu dành cho giao dịch). Ý kiến đánh giá từ người dùng Cloud Firestore họ đã có thể phục vụ nhiều người dùng hơn và đưa hệ thống của họ nhanh chóng phục vụ người dùng thực tế thông qua Firestore và các công cụ có sẵn của GCP.

điện toán đám mây 3
Cloud Bigtable là dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL wide-columnar, phân tán toàn cầu, có thể mở rộng để xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Có khả năng lưu trữ dữ liệu trên đám mây từ gigabyte đến petabyte, trong khi vẫn duy trì thông lượng hiệu suất cao và độ trễ thấp. Đó là cùng một cơ sở dữ liệu phía sau nhiều dịch vụ của Google như Google Search , Analytics, Maps và Gmail. Khách hàng đang chạy ứng dụng với Cloud Bigtable có thể cho người dùng cập nhật dữ liệu ở nhiều khu vực trên toàn cầu nhờ tính năng có nhiều bản sao của Big Table trên nhiều vùng trên thế giới. Người dùng Cloud Bigtable nói rằng họ có thể cung cấp các báo cáo và phân tích trên nền Bigtable với thời gian thực và độ trễ thấp. Các trường hợp sử dụng Cloud Bigtable bao gồm IoT, phân tích người dùng, Adtech( công nghệ quảng cáo) và phân tích dữ liệu tài chính.