Giới thiệu Spotinst OCEAN – Serverless Kubernetes Engine

Vận hành môi trường Kubernetes trên Cloud có nhiều ưu điểm, tuy nhiên cần tối ưu về chi phí. Một trong các vấn đề khác cần quan tâm đó là việc quản lý các containers và các nodes. Ocean được giới thiệu bởi Spotinst năm 2018  là một Serverless Kubernetes Engine giúp ích trong việc tối ưu chi phí, trong khi vẫn đảm bảo tính sẵn sàng cũng như hiệu năng bằng cách kết hợp sử dụng tài nguyên On-Demand, Reserved and Spot Instances. Ocean sẽ tự động đưa ra phương án tốt nhất cho việc scaling mà vẫn tối ưu về chi phí mà vẫn đảm bảo hệ thống hoạt động một cách ổn định.

Với Ocean bạn hoàn toàn tập trung vào việc thiết kế và xây dựng ứng  dụng, mà không phải tốn công sức cho việc vận hành phần hạ tầng bên dưới.

Kubernetes trên Cloud

Ocean hoạt động thế nào?

Spotinst Ocean nâng cấp mô hình Autoscaler của Kubernetes thành Pod-driven Autoscaling, có nghĩa Autoscaling dựa vào Pod để đưa ra quyết định. Ocean sẽ điều chỉnh năng lực của hạ tầng để đáp ứng yêu cầu của pod, container và ứng dụng đảm bảo tất cả các pod có đủ năng lực để chạy. Ocean tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên hệ thống, bằng cách cân bằng containers, Ocean điều chỉnh khi container sẽ đặt trong 1 instance hoặc cân bằng trên các instances khác trong nhóm.

Spotinst Ocean

Hỗ trợ On-Premise

Ngoài việc là một Serverless Kubernetes Engine mạnh mẽ giúp quản lý và vận hành Kubernetes cluster hiệu quả, Ocean còn là công cụ giúp dự đoán và hiển thị thông tin giúp bạn nắm rõ được chi phí vận hành các workload trên container. Ocean cung cấp thông tin trực quan, chính xác mức độ sử dụng, chi phí, trên hạ tầng On-Premise cũng như Cloud. Ocean đưa ra phân tích và dự báo về chi phí, giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn về việc triển khai trên On-Premise hay trên Cloud sẽ tối ưu về chi phí hơn.

Serverless Kubernetes Engine

Không Server, Không Cluster, chỉ có Container

Nếu bạn biết hoặc từng sử dụng Elastigroup, một trong những sản phẩm tiên phong, và rất thành công của Spotinst, thì sẽ thấy rằng Ocean về bản chất là sự nâng cấp của Elastigroup cho Kubernetes. Nếu bạn muốn quản lý một cách toàn diện hạ tầng bên dưới thì Elastigroup sẽ là công cụ hữu dụng, nếu bạn muốn. Trong trường hợp bạn chạy container và muốn giảm thiểu công việc vận hành hạ tầng thì Ocean sẽ là lựa chọn tốt nhất. Trong cả hai trường hợp thì hệ thống của bạn luôn đảm bảo tính sẵn sàng, và hiệu năng hoạt động trong khi giảm thiểu đáng kể chi phí.

Container

Con đường tới Serverless

Khái niệm Serverless khá còn khá mới mẻ, và không dễ dàng để định nghĩa. Theo chúng tôi, mục tiêu của Serverless là giúp bạn tập trung hoàn toàn và ứng dụng mà không phải lo lắng về hạ tầng bên dưới. Kubernetes hay containers nói chung có nhiều ưu điểm cho việc phát triển, vận hành ứng dụng. Ocean với ưu điểm của một hệ thống serverless giúp loại bỏ mối lo về hạ tầng với sự mềm dẻo linh hoạt cho Kubernetes và các dịch vụ hỗ trợ.

Trải nghiệm Serverless

Không có phần cứng, máy ảo, hay Cluster. Giải phóng bạn trong việc phải lựa chọn loại instance hay phải tối ưu việc sử dụng Cluster.

Cấu hình của server được xác định bởi Pods và các thông số triển khai. Ocean tự động lập lịch lại cho các Pod giúp tối ưu hiệu năng và chi phí trên Cluster.

Phân nhóm Instance

Ocean tận dụng nhiều loại Instance với cấu hình và dòng khác nhau nhằm tối hiêu hiệu năng cũng như sự hiệu quả (bao gồm cả loại instance có hỗ trợ GPU và FPGA), Ocean xem xét tất cả các thông số khác nhau như loại instance, yêu cầu ứng dụng và lựa chọn instance tối ưu nhất.

All Life Cycles in one place

Tất cả các loại instance: On-Demand, Reserved, Spot được nhóm lại. Không cần thiết phải quản lý các nhóm instance, Ocean đưa ra Life Cycle và sẽ đặt Pods vào Instance đã được xác định trong Life Cycle.

Infinite Scaling and Scale to Zero

Ocean tự động mở rộng dựa theo yêu cầu. Hệ thống tự động thu hẹp về không khi không có nhu cầu về mặt tài nguyên, hoặc trong trường hợp ngoài giờ hành chính và hệ thống không cần hoạt động.

Always Up

Ocean sử dụng Spot instance để cắt giảm chi phí, trong trường hợp không có spot instances nào, Ocean sẽ tự động đưa về On-Demand hay RI nếu có, tự động chuyển từ On-Demand qua Spot khi tìm được Spot Instance thay thế.

Deep Visibility and Monitoring

Cung cấp thông tin đầy đủ về tình trạng hệ thống, và chi phí trên Kubernetes Cluster, cả trên On-Prem và Cloud. Quyết định sẽ đưa lên Cloud sẽ được đưa ra dễ dàng khi có sự so sánh về giá khi vận hành ở 2 môi trường.

Available Now!

Ocean hỗ trợ Kubernetes trên AWS (native, EKS, KOPS). Hỗ trợ Amazon ÉC, Google Cloud Platform, và Microsoft Azure.

 

Source: Spotinst