Data Mining là gì? Lợi ích khai phá dữ liệu với công nghệ 4.0

Khai thác dữ liệu là quá trình sắp xếp các dữ liệu khổng lồ một cách tự động từ đó  xác định xu hướng, mô hình và thiết lập các mối quan hệ. Khi dữ liệu doanh nghiệp tăng lên và có hơn 2,5 triệu byte mỗi ngày – nó sẽ tiếp tục đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cách các doanh nghiệp lập kế hoạch hoạt động và giải quyết  các thách thức trong tương lai. Mọi người đều muốn một có một lợi thế.

Trong thời đại kỹ thuật số, lợi thế chiến lược lớn nhất đến từ việc phân loại, sắp xếp và phân tích  và khai thác dữ liệu từ mọi góc độ có thể. Tuy nhiên, không giống như tất cả các hoạt động liên quan đến dữ liệu, giá trị của các hoạt động khai thác dữ liệu được gắn trực tiếp với chất lượng và phạm vi dữ liệu có sẵn để khai thác. Và để làm việc từ dữ liệu gần đây nhất, sạch nhất và được định dạng đúng, doanh nghiệp cần có cách để tổng hợp dữ liệu hiệu quả và an toàn từ các nguồn và cấu trúc khác nhau vào một vị trí để có thể khai thác và tối ưu dữ liệu tốt nhất.

Lợi ích khai thác dữ liệu

Khai thác dữ liệu là một quá trình để thu thập, trích xuất, lưu trữ và phân tích dữ liệu cho những hiểu biết cụ thể hoặc trí thông minh hành động.

Hãy xem khai thác dữ liệu như là vấn đề khai thác khoáng sản – bạn phải  đào qua các lớp vật liệu để khám phá ra thứ gì đó có giá trị cao. Các công ty trên khắp mọi lĩnh vực – ở mọi quy mô, trong mọi ngành và trên toàn thế giới – dựa vào đó để thu thập thông tin tình báo để sử dụng mọi thứ từ các ứng dụng hỗ trợ quyết định cung cấp AI và thuật toán học máy cho phát triển sản phẩm, chiến lược tiếp thị và mô hình tài chính.

Vấn đề cốt lõi là khai thác dữ liệu là mô hình thống kê có thể được áp dụng cho hồi quy tuyến tính hoặc logistic. Kết hợp với phân tích dự đoán, từ đó có thể phát hiện ra một loạt các xu hướng, sự bất thường và các vấn đề trước đây mà các công ty có thể sử dụng để kinh doanh tốt hơn.

Các khảo sát gần đây cho thấy rằng hơn 90% các nhà lãnh đạo CNTT và doanh nghiệp muốn sử dụng nhiều phân tích dữ liệu hơn trong các tổ chức của họ. Họ chủ yếu quan tâm đến việc cải thiện việc ra quyết định chiến lược, giảm thiểu rủi ro bảo mật hoặc tính dễ bị tổn thương và tăng cường lập kế hoạch và dự báo tài nguyên.

Ở đây, cách thức khai thác dữ liệu có thể được sử dụng trong một số chức năng kinh doanh chính:

Tài chính: Phân tích dữ liệu sâu để tạo các mô hình rủi ro chính xác cho việc cho vay, sáp nhập / mua lại và khám phá các hoạt động gian lận

Hoạt động CNTT:  Khai thác dữ liệu hỗ trợ thu thập, xử lý và phân tích khối lượng dữ liệu ứng dụng, mạng và cơ sở hạ tầng để khám phá những hiểu biết về bảo mật hệ thống CNTT và hiệu suất mạng.

Tiếp thị: Bề mặt trước đó ẩn các xu hướng hành vi của người mua và dự đoán các hành vi khách hàng trong tương lai để xác định người mua chính xác hơn. Từ đó tạo ra nhiều chiến dịch nhắm mục tiêu hơn để tăng sự tham gia và quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ mới

Nhân sự: Khai phá dữ liệu từ hồ sơ của ứng viên, từ đó cung cấp cái nhìn toàn diện về ứng viên. Xác định kết quả phù hợp nhất cho từng vai trò bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu để đánh giá trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng, chứng chỉ và vị trí công việc đã đảm nhiệm trước đây.

Khai thác dữ liệu là một điều bắt buộc để duy trì tính cạnh tranh và đạt được lợi thế chiến lược trong kỷ nguyên số của kinh doanh. Liên hệ với chúng tôi hôm nay để tìm hiểu cách thức Renova Cloud có thể đơn giản hóa và hợp lý hóa tất cả các hoạt động khai thác và phân tích dữ liệu của bạn và đáp ứng tất cả các mục tiêu kinh doanh dựa trên dữ liệu của bạn.

Nguồn: Alooma.com