TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Các công cụ hữu ích nhất và mô hình áp dụng thực tiễn.

Tải xuống tài liệu
Tối ưu hóa chi phí Điện toán đám mây

 

Cuộc khủng hoảng kinh tế gần đây đã tạo ra mối quan tâm to lớn trong việc cắt giảm chi phí và tối ưu hóa hiệu suất trong hệ thống thông tin doanh nghiệp. Nhiều tổ chức đang kiểm tra lại chi phí sử dụng của họ, đặc biệt là trong lĩnh vực điện toán đám mây.

Thông qua 451 bài nghiên cứu được ủy quyền bởi Cloudability. Kết quả cho thấy có rất nhiều chỗ cần cải tiến. Trong số kết quả được khảo sát, 85% cho thấy khách hàng bị bội chivới 82% báo cáo họ theo dõi chi phí của mình bằng cách thủ công, chỉ sử dụng các công cụ có sẵn hoặc hoàn toàn không quản lý chi phí này. Hơn nữa, khoảng 45% cho thấy khách hàng chỉ quan tâm đến sự cải tiến hệ thống mà không quan tâm đến việc quản lý chi tiêu của họ.

Tất cả những điều này cho thấy chúng ta chưa tập trung đúng mức cho việc tối ưu hóa chi phí điện toán đám mây. Một phân tích thực hiện bởi Harvard Business Review trong 3 cuộc suy thoái vừa qua chỉ ra rằng các tổ chức tập trung vào việc áp dụng giảm chi phí đúng cách, đổi mới và chú trọng hiệu quả trong kinh doanh, sẽ có khả năng chống chọi lại với sự suy thoái gấp 8 lần.

Chúng tôi tin rằng tài liệu này sẽ là kim chỉ nam giúp các doanh nghiệp chuẩn bị tốt cho thời kỳ kinh tế mới này.

Nhận Báo Giá

Trường đánh dấu (*) là bắt buộc.