Kubernetes và Docker là những từ đang dần trở nên quen thuộc khi Kubernetes phổ biến hơn bao giờ hết và như là một giải pháp ochestrate container.

Ý NGHĨA THỰC CỦA KUBERNETES VÀ DOCKER

Kubernetes và Docker là những từ đang dần trở nên quen thuộc. Kubernetes đang phổ biến hơn bao giờ hết là một giải pháp điều phối container tối ưu. Kubenetes và Docker cũng tạo nên vài sự nhầm lẫn. Khi tách những từ này ra, nó không có nghĩa giống như mọi người thường nghĩ.…