Sự khác biệt giữa Active Directory và LDAP

LDAP là gì? LDAP (Giao thức truy cập thư mục nhẹ) là giao thức mở và đa nền tảng được sử dụng để xác thực dịch vụ thư mục. LDAP cung cấp ngôn ngữ giao tiếp mà các ứng dụng sử dụng để giao tiếp với các máy chủ dịch vụ thư mục khác. Dịch…

ANTI-VIRUS đã chết

Viết bởi: Moshe (Moshik) Esterin Phần mềm chống virus truyền thống đã không còn khả năng đối phó với rủi ro bảo mật trên mạng. Vậy đâu là giải pháp để bảo vệ các doanh nghiệp?   Các phần mềm chống virut đã không còn hoạt động hiệu quả nữa. Symantec Corp., một nhà phát…