COVID-19: Miễn phí truy cập các tính năng nâng cao trên Hangouts Meet

COVID-19: Miễn phí truy cập các tính năng nâng cao trên Hangouts Meet

Với sự lây lan của COVID-19, nhiều doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng rất lớn khi nhân viên của họ đang ở trong khu vực cách ly và không thể tới nơi làm việc. Hoặc một số công ty khuyến khích nhân viên của họ làm việc tại nhà để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Vì vậy, Google đã đưa ra một thông báo đặc biệt.

Bắt đầu từ tuần này, Google sẽ bắt đầu triển khai quyền truy cập miễn phí vào Hangouts Meet cho các cuộc họp, hội nghị online cho khách hàng đang sử dụng G Suite trên toàn cầu bao gồm:

  • Các cuộc họp với số lượng người tham gia lớn, tối đa 250 người mỗi cuộc gọi.
  • Phát trực tiếp cho tối đa 100 nghìn người xem trong cùng domain
  • Ghi lại các cuộc họp vào Google Drive                                                                                        

Thông thường, các tính năng này chỉ có trên phiên bản G Suite dành cho Doanh nghiệp và Giáo dục nhưng bây giờ nó sẽ có mặt cho tất cả khách hàng đến ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Chi tiết tính năng nâng cao cho các phiên bản như thế nào?

Khách hàng dùng phiên bản G Suite Basic hoặc Business, sẽ sớm được truy cập miễn phí các tính năng Hangouts Meet nâng cao cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Các tính năng bao gồm: Tổ chức các cuộc họp với số lượng người tham gia lớn, tối đa 250 người mỗi cuộc gọi; Phát trực tiếp các cuộc họp cho tối đa 100 nghìn người xem trong cùng domain và Khả năng ghi lại cuộc họp vào Drive.

Sau ngày 1 tháng 7, các domain này sẽ trở lại chức năng phiên bản Cơ bản hoặc Doanh nghiệp của Hangouts Meet.

Vậy Chúng ta cần phải làm gì?

Vì các tính năng này được TẮT theo mặc định, các tính năng nâng cao sẽ cần được bật thông qua bảng điều khiển của Quản trị viên.

Hãy liên lạc với Renova Cloud để bật Hangouts Meet các cuộc gọi video và sau đó là các tính năng nâng cao trên Hangouts Meet.

Để giúp khách hàng tận dụng tối đa các tính năng, G Suite Learning Center đã cung cấp các tài liệu hướng dẫn như Meet quickstart guide and tips for working remotely.

* Lưu ý: Các bản ghi chép cuộc họp trên Hangouts Meet được lưu trữ trên Drive và sẽ tính vào giới hạn lưu trữ trên Drive của khách hàng.

Miễn phí truy cập các tính năng nâng cao trên Hangouts Meet.