Chúng tôi giúp doanh nghiệp tận dụng các ưu thế của AWS như linh hoạt, lợi thế chi phí và đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết chất lượng dịch vụ cao và dịch vụ hỗ trợ đáng tin cậy được đảm bảo bởi hệ thống mạng 99.999% kết nối và máy chủ luôn hoạt động. Chúng tôi cam kết dịch vụ nhất quán giúp bạn phát triển sản phẩm dịch vụ mới nhanh hơn.

Chúng tôi hướng dẫn bạn tiếp cận cloud thông qua khung làm việc toàn diện, giúp doanh nghiệp của bạn kích hoạt thành công dịch vụ cloud. Bạn có thể nhanh chóng nhận thấy lợi ích của công nghệ cloud giúp doanh nghiệp phát triển và dành lợi thế cạnh tranh.

 

5 bước tiếp cận Cloud cùng Renova Cloud

Có được các dịch vụ dự phòng cloud nhanh chóng, đơn giản và chi phí hợp lý với giải pháp dễ dàng tùy chỉnh trên nhiều khu vực của nền tảng cloud AWS.

Chúng tôi có kinh nghiệm dịch vụ dự phòng trên AWS, không yêu cầu khoản đầu tư và dễ dàng sử dụng, đáp ứng ứng dụng và được tự động hóa.

Dịch vụ cho phép tự phục vụ và hỗ trợ nhiều hệ điều hành. Điều này cho phép bạn thực hiện sao lưu dự phòng trên cloud.

Các khác biệt của Điện toán đám mây

Tài sản IT trở thành nguồn lực có thể lập trình

Trong môi trường không có cloud, bạn có thể phải dự tính năng lực dựa trên phỏng đoán điểm cực đại. Với điện toán đám mây, bạn có thể dùng ít hay nhiều theo nhu cầu, và chủ động nâng cấp để đáp ứng nhu cầu thực tế, trong khi đó bạn chỉ cần trả đúng những gì đã sử dụng.

Toàn cầu, Có sẵn và Khả năng không hạn chế

Sẽ dễ hơn nhiều khi vận hành ứng dụng thành phẩm và dữ liệu trên nhiều trung tâm dữ liệu để đạt được mức sẵn sàng cao và hạn chế lỗi. Cùng với khả năng đáp ứng không hạn chế dành cho khách hàng của AWS, bạn có thể nghĩ khác về khả năng mở rộng thông qua mô hình IT.

Các dịch vụ được quản lý ở cấp độ cao

Các dịch vụ được thiết kế dễ dàng mở rộng và mức độ sẵn sàng cao, do đó, chúng có thể giảm rủi ro khi triển khai.

Tích hợp sẵn an ninh mạng

AWS cúng cấp khả năng quản lý cho phép theo dõi liên tục các thay đổi cấu hình nguồn lực IT của bạn. Vì tài sản AWS là tài nguyên có thể lập trình, chính sách bảo mật của bạn có thể được chính thức hóa và được kết nối trực tiếp với thiết kế cơ sở hạ tầng của bạn.