Giải pháp và dịch vụ

null

XÁC ĐỊNH

Tận dụng các giải pháp và dịch vụ có sẵn trên nền tảng điện toán đám mây hàng đầu trên thị trường. Tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn ngành. Cung cấp một môi trường an toàn bên trong đám mây cho đa dạng ứng dụng, giải pháp và dịch vụ mà doanh nghiệp yêu cầu.

null

THIẾT KẾ

Thiết kế được tối ưu hoá để doanh nghiệp dễ dàng lập kế hoạch. Kiểm soát cơ sở hạ tầng IT, đảm bảo hiệu suất vận hành. Dịch vụ hỗ trợ toàn diện 24/7. Renova Cloud đảm bảo cung cấp tính chủ động và linh hoạt. Cam kết hiệu quả trong quản lý cho cơ sở hạ tầng và nền tảng điện toán đám mây của doanh nghiệp.

null

TRIỂN KHAI

Tối ưu chiến lược, tối đa hiệu quả dựa trên giá trị và chuyên môn của Renova Cloud. Dịch vụ và giải pháp của chúng tôi giúp doanh nghiệp yên tâm hoạt động. Phát triển bền vững với chi phí thấp nhất nhưng mang lại hiệu quả lớn.

Với giải pháp dễ dàng tùy chỉnh trên nhiều khu vực của nền tảng điện toán đám mây AWS. Dễ dàng sử dụng, đáp ứng ứng dụng và được tự động hóa. Dịch vụ cho phép tự phục vụ và hỗ trợ nhiều hệ điều hành. Cho phép thực hiện sao lưu dự phòng trên nền tảng điện toán đám mây.

null

TỐI ƯU VÀ TỰ ĐỘNG

 Tự động hoá quy trình làm việc để dễ dàng quản lý vòng đời ứng dụng. Tự động mở rộng quy mô và tích hợp liên tục các dịch vụ để luôn đáp ứng nhu cầu thị trường. Là cách chúng tôi phát triển cùng với nhu cầu doanh nghiệp. Thúc đẩy, mạnh mẽ, linh hoạt và dễ giao dịch. Đây luôn là tinh thần trong các sản phẩm của Renova Cloud.

Tối ưu hoá hạ tầng của bạn ngay hôm nay với Đối tác của AWS & Google Cloud
Liên hệ với Renova Cloud ngay hôm nay

*Các dữ liệu cần điền vào.