CASE STUDY customer tadiran

Tadiran là công ty sản xuất thiết bị điện hàng đầu trên toàn thế giới. Một số dòng sản phẩm nổi tiếng của công ty như pin và máy điều hòa không khí. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, T đang đưa ra thị trường các mẫu máy điều hòa thông minh mới có tích hợp khả năng IoT với kỳ vọng thị trường này sẽ nhanh chóng phát triển.

LĨNH VỰC:

Sản xuất IoT

CÔNG NGHỆ:

AWS

THÁCH THỨC CỦA DOANH NGHIỆP

Việc cải tiến các sản phẩm điều hòa không khí của Tadiran với các tính năng mới sẽ mở rộng doanh thu cho doanh nghiệp, nhưng cũng tạo ra những thách thức mới. Một thách thức cụ thể mà Tadiran phải đối mặt là làm thế nào để tích hợp các quy trình công việc hỗ trợ IoT mới với môi trường hiện tại của họ. Việc tích hợp sẽ cho phép công ty quản lý hoàn toàn trạng thái thiết bị mới, đồng thời giúp truy cập thông tin bằng các công cụ hiện có của họ. Do đó, một dự án tích hợp đã được yêu cầu lên kế hoạch.

Dòng sản phẩm thiết bị điều hòa không khí do Tadiran sản xuất và bán cho người tiêu dùng gần đây đã được cập nhật các thiết bị hỗ trợ IoT. Công nghệ và cảm biến thông minh được cung cấp bởi TUYA, một công ty hàng đầu về thiết bị thông minh. Người tiêu dùng có thể xem và điều khiển các thiết bị điều hòa không khí này thông qua giải pháp Nhà thông minh bằng ứng dụng di động TUYA Smart.

Các thiết bị thông minh được quản lý thông qua giao diện web TUYA IoT Platform. Nó thu thập và hiển thị thông tin từ người dùng cuối và thiết bị của họ. Một số công cụ do nền tảng cung cấp như đăng ký người dùng mới, thêm thiết bị mới (cài đặt) và xóa thiết bị (ngừng hoạt động). Thiết bị được gắn vị trí cụ thể, như là tên phòng, địa chỉ của chủ sở hữu, và một người dùng có thể có nhiều thiết bị. Khi bật hoặc tắt, các thiết bị sẽ truyền sự kiện tới nền tảng tương ứng. Các thiết bị đang chạy, thông báo trạng thái hiện tại cứ sau 6 giây hoặc 10 lần mỗi phút. Mỗi cập nhật trạng thái bao gồm ID duy nhất của thiết bị, loại thiết bị, thời gian và tùy thuộc vào kiểu máy sẽ có nhiều thuộc tính khác như cài đặt nhiệt độ hiện tại hoặc tốc độ quạt. Điều quan trọng là, nếu có bất kỳ lỗi hoặc lỗi nào xảy ra, thiết bị sẽ tự nhận thức được điều này và đính kèm trạng thái và mã lỗi – nếu có – trong bản cập nhật trạng thái. TUYA sử dụng Apache Pulsar để triển khai message queue.

Mặt khác, tất cả dữ liệu thiết bị của Tadiran, như thông tin của từng thiết bị, chi tiết liên hệ của khách hàng và tình trạng bảo trì đều được lưu trữ trong hệ thống SAP. Một trong những chức năng chính là bảo trì có thể được lên lịch và sắp xếp thông qua SAP khi nhận được thông báo về lỗi thiết bị. Để quản lý khách hàng, SAP C4C (Cloud for Customer) trên web được sử dụng. Và quy trình này cần tích hợp giữa Nền tảng IoT TUYA và SAP C4C.

GIẢI PHÁP

Sau khi xem xét các yêu cầu của khách hàng, Renova Cloud đã xác định được những điều sau:

  • Việc tích hợp phải được triển khai bằng mã code trên một nền tảng mà nó có thể dễ dàng sửa đổi để đáp ứng các nhu cầu trong tương lai
  • Nền tảng và các dịch vụ được sử dụng phải có tính khả dụng và độ tin cậy cao; thời gian ngừng hoạt động phải được hạn chế và dễ dàng theo dõi trạng thái của các dịch vụ 
  • Khả năng mở rộng và độ đàn hồi; ban đầu, số lượng thiết bị hỗ trợ IoT còn ít nhưng dự kiến ​​sẽ phát triển với một tốc độ khó dự đoán
  • Hiệu quả về chi phí: vì mục tiêu của dự án là xây dựng tích hợp tùy chỉnh giữa các nền tảng hiện có, do đó việc tích hợp sẽ không được chiếm quá nhiều chi phí

Tất cả các đề xuất trên đều yêu cầu cần có một nền tảng lưu trữ có độ tin cậy cao với các dịch vụ được quản lý. Việc chọn AWS để lưu trữ các dịch vụ đã được thỏa thuận giữa Renova Cloud và khách hàng, họ đã nhìn thấy những lợi thế của việc có thể mở rộng giải pháp trong tương lai.

Về giải pháp, Renova Cloud đã xác định các nhiệm vụ chính sau đây:

  • Ghi nhận các sự kiện thiết bị được quan tâm từ TUYA IoT Publisher (Pulsar)
  • Gọi TUYA API để lấy thêm thông tin chi tiết về thiết bị, khách hàng và địa chỉ liên hệ của khách hàng
  • Gọi API SAP C4C để thêm hoặc cập nhật thiết bị, khách hàng và yêu cầu dịch vụ
  • Lưu trữ tất cả các sự kiện và nhật ký cho các mục đích kiểm tra, khắc phục sự cố và xem xét
  • Quản lý dữ liệu theo thiết bị để quản trị viên hệ thống truy xuất báo cáo giám sát của thiết bị

Các yêu cầu 1-3 khó thể đoán trước được lưu lượng, chủ yếu phụ thuộc vào số lượng sự kiện, chẳng hạn như đăng ký người dùng mới, cài đặt thiết bị mới và bất kỳ lỗi nào xảy ra. Yêu cầu 4 liên quan đến việc lưu trữ dữ liệu cho các sự kiện. Do đó, khối lượng có liên quan đến lượng tích lũy của các sự kiện đó trong quá khứ. Yêu cầu 5 liên quan đến người dùng như quản trị viên hệ thống truy cập giám sát theo yêu cầu. Do đó, khối lượng dự kiến ​​sẽ tương quan với số lỗi thiết bị và yêu cầu dịch vụ xảy ra trong khoảng thời gian gần đây.

Kiến ​​trúc serverless hoàn toàn có thể đáp ứng được các yêu cầu trên. Các tác vụ được chia thành các chức năng nhỏ chạy bất cứ khi nào cần và có thể mở rộng quy mô lớn do thực hiện song song. Renova Cloud đã soạn thảo một kiến ​​trúc AWS với các hàm Lambda được viết bằng Python và được sắp xếp bằng Step Functions, với API Gateway ở phía trước và giao tiếp bằng cách sử dụng các hàng đợi SQS. Về giải pháp lưu trữ, DynamoDB được sử dụng ngắn hạn và phục vụ giám sát dữ liệu cho bảng điều khiển trạng thái. Trong khi S3 được sử dụng để lưu trữ lâu dài. Các lệnh gọi tới các API bên ngoài của TUYA và SAP C4C được quản lý bằng các hàm Lambda, với các yêu cầu và phản hồi được quản lý trong CloudWatch. EventBridge được cài đặt lịch để giám sát trạng thái thiết bị.

TUYA message queue sử dụng Apache Pulsar. Renova Cloud đã viết ứng dụng Pulsar subscriber bằng Java chạy trong ECS ​​dưới dạng Docker container với các phiên bản hình ảnh được lưu trữ trong ECR. Để đạt được khả năng mở rộng và độ đàn hồi tốt nhất, ECS Fargate được sử dụng. Và do đó giải pháp hoàn toàn không có máy chủ.

Để đảm bảo tính bảo mật của giải pháp, tất cả thông tin đăng nhập được lưu trữ trong Secrets Manager và được các ứng dụng truy xuất một cách an toàn. S3 buckets được mã hóa bằng khóa từ KMS. Nếu xảy ra bất kỳ lỗi nào, các lỗi này sẽ được ghi lại và thông báo SNS được gửi đến quản trị viên.

Kiến trúc tổng thể tích hợp nhiều dịch vụ AWS serverless.

Có 3 môi trường riêng biệt, DEV, UAT và Production, để cho phép khách hàng kiểm tra bất kỳ sửa đổi nào trước khi áp dụng trên production. Renova Cloud đã thực hiện kiểm tra tải để đặt kích thước chính xác cho các tác vụ Fargate và xác nhận khả năng mở rộng của giải pháp.

LỢI ÍCH MANG LẠI

Sau khi triển khai thành công, T có thể tự động nhận các bản cập nhật theo thời gian thực của các thiết bị TUYA IoT cho hệ thống SAP C4C của họ. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và tài nguyên vì các bản cập nhật thiết bị IoT không cần phải được giám sát và nhập thủ công vào hệ thống quản lý tài nguyên chính của doanh nghiệp. Nó cũng đảm bảo rằng các bản cập nhật quan trọng không bị bỏ lỡ và 2 hệ thống luôn được đồng bộ hóa và chứa cùng thông tin về người dùng, thiết bị và tình trạng bảo trì.

Việc tích hợp mang lại nhiều lợi ích kinh doanh như khả năng nhanh chóng xác định khách hàng mới khi họ bắt đầu sử dụng thiết bị IoT và gửi thông tin ngay lập tức khi người dùng trực tuyến. Do đó cải thiện trải nghiệm người dùng cuối và giảm sự phụ thuộc vào nhân viên bộ phận trợ giúp. Việc lắp đặt và ngừng hoạt động của các thiết bị hỗ trợ IoT được cập nhật trong hệ thống quản lý tài nguyên theo thời gian thực, đảm bảo việc kiểm kê chính xác như số lượng sẵn có của phụ tùng thay thế tại các cửa hàng địa phương.

Lợi ích rõ ràng nhất là giảm downtime của các thiết bị điều hòa không khí hỗ trợ IoT. Thông báo lỗi từ một thiết bị sẽ kích hoạt quy trình tạo yêu cầu dịch vụ tự động mở một yêu cầu trong C4C với tất cả các thông tin cần thiết. Điều này cho phép nhóm hỗ trợ nhanh chóng phản hồi thích hợp, ví dụ bằng cách liên hệ với chủ sở hữu thiết bị hoặc phân bổ nhân viên bảo trì với các phụ tùng thay thế và lịch bảo trì. Cho đến nay thời gian phản hồi và thời gian ngừng hoạt động của thiết bị giảm ít nhất 20% nhờ quy trình làm việc tự động này.

Trong tương lai, Tadiran đang tìm cách mở rộng việc sử dụng AWS để cho phép xây dựng các báo cáo và trang tổng quan phân tích. Ngoài ra, ứng dụng  dự đoán phân tích bằng cách sử dụng các dịch vụ AWS Machine Learning nhằm phát hiện sớm và dự đoán lỗi thiết bị cũng đang được xem xét. Việc xây dựng các dịch vụ này trên cơ sở các ứng dụng AWS serverless cho phép khả năng mở rộng quy mô, phát triển nhanh chóng và an toàn.

RELATED STORIES

Greenfeed

Greenfeed – giải pháp tối ưu hóa dữ liệu với AWS

Được thành lập năm 2003, sứ mệnh của Greenfeed là đem đến cho người tiêu dùng chuỗi thực phẩm sạch từ trang trại đến tận bàn ăn với quy trình Đọc thêm>

Startup oi

RENOVA – STARTUP OI – HÀNH TRÌNH CHUYỂN ĐỔI

StartupOi là một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực về CNTT, chuyên cung cấp các giải pháp kết nối giữa các lập trình viên và các công ty tuyển dụng.Đọc thêm>

Vietcetera

VIETCETERA – HÀNH TRÌNH DỊCH CHUYỂN SANG AWS

Vietcetera là công ty truyền thông được thành lập vào năm 2016 với sứ mệnh: đưa Việt Nam ra thế giới và đưa thế giới về Việt NamĐọc thêm>

IMV

IMV – TỪ ON-PREMISE LÊN CLOUD

IMV đang lưu trữ tất cả các dịch vụ của họ trên các cơ sở hạ tầng vật lý. Điều này gây ra sự hạn chế đối với nhu cầu nâng cấp trong tương lai của họ.Đọc thêm>

Smartpay

Smartpay – Rehost và Replatform khi dịch chuyển lên AWS

SmartPay đang ngày càng phát triển với các nhà cung cấp, đối tác và người dùng mới. Và là một đối thủ quan trọng trong bối cảnh bùng nổ ứng dụng thanh toán Việt Nam.Đọc thêm>

Pepsi Co Myanmar

Accelerate SAP S/4HANA Transformation With AWS

Pepsi Co Myanmar mong muốn hiện đại hóa hạ tầng hiện có và khởi chạy nền tảng mới cho người dùng và ứng dụng bằng các giải pháp công nghệ mới nhất cùng với SAP S/4HANA trên AWS. Đọc thêm>

Nutifood Group

AWS Immersion Day (Nutifood Group)

Mục tiêu của buổi chia sẻ là giúp đội ngũ IT và ban lãnh đạo của N Group tự tin sử dụng nền tảng AWS và mở ra các cơ hội kinh doanh mới. Đọc thêm>

Tadiran

Serverless application implementation on AWS

Tadiran là công ty sản xuất thiết bị điện hàng đầu trên toàn thế giới. Một số dòng sản phẩm nổi tiếng của công ty như pin và máy điều hòa không khí. Đọc thêm>

Scratchpay

Scratchpay - Financial services

Scratchpay là một dịch vụ tài chính do Scratch Financial, Inc. cung cấp, workloads của họ được host trên cơ sở hạ tầng Public Cloud của Google Cloud Platform (GCP). Đọc thêm>

UAB - Connect. Create. Change.

UAB BANK CLOUD NATIVE APPS

Là một phần trong chiến lược hiện đại hóa và số hóa, UAB đang mở rộng các dịch vụ của mình để xây dựng các ứng dụng di động cho mục đích thanh toán và Ví điện tử để phục vụ thị trường ngân hàng tiêu dùng Myanmar đang phát triển Đọc thêm>

Yoma

YOMA STRATEGIC HOLDINGS

Nhu cầu ngày càng tăng đối với các ứng dụng và hoạt động kinh doanh của Yoma trên các lĩnh vực khác nhau đòi hỏi phải có một kế hoạch chuyển đổi kỹ thuật số thật sự hiệu quả. Đọc thêm>

AQUA

DỊCH CHUYỂN & CI/CD

AQUA có thể cải thiện hoạt động do quá trình di chuyển và CI / CD trên AWS cũng như có thể phát hành các tính năng mới nhanh hơn với thời gian tối thiểu và sự gián đoạn cho người dùng cuối. Đọc thêm>

SOVIGAZ

SOVIGAZ HÀNH TRÌNH DỊCH CHUYỂN SANG AWS

Sự linh hoạt của cơ sở hạ tầng mới giúp Sovigaz giảm bớt gánh nặng quản lý cơ sở hạ tầng như trước đây. Đồng thời loại bỏ hạn chế và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ tiên tiến được cung cấp trên nền tảng AWS. Đọc thêm>

Kymdan

Kymdan- Hành trình dịch chuyển Microsoft workloads lên AWS

Tự động hóa quy trình trên AWS và tạo môi trường để thử nghiệm các tính năng mới nhằm hỗ trợ Developer & QA, những người không có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu trên AWS, vẫn có thể rút ngắn thời gian phát triển.Đọc thêm>

KAOPIZ

KAOPIZ SOFTWARE TỰ ĐỘNG HÓA & CI/CD

Tự động hóa quy trình trên AWS và tạo môi trường để thử nghiệm các tính năng mới nhằm hỗ trợ nhóm Developer & QA thực hiện công việc nhanh hơn và có thể tự động hóa dù không có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu trên AWS. Đọc thêm>

NAVIGOS

NAVIGOS GROUP VỚI HÀNH TRÌNH DỊCH CHUYỂN & SAO LƯU

Đảm bảo an toàn trong quy trình khắc phục hậu quả là một phần trong cam kết của công ty với khách hàng của mình. Do đó, ứng dụng của Navigos yêu cầu phải có kế hoạch nhanh và hiệu quả trong mọi tình huống khắc phục thảm họa. Đọc thêm>

SABECO

SABECO - DỊCH CHUYỂN VÀ TỐI ƯU HÓA KIẾN TRÚC HẠ TẦNG

Sau khi chuyển sang AWS, Sabeco có khả năng đáp ứng nhanh chóng hơn trong trường hợp tăng lưu lượng truy cập và việc sử dụng dịch vụ khi cần thiết, giúp việc chạy các chiến dịch tiếp thị và tung ra các tính năng mới ít rủi ro hơn. Đọc thêm>

NKID’S

Nkid – Hành trình dịch chuyển lên Cloud

Nkid Group đang vận hành Microsoft workloads trên nhiều môi trường khác nhau như on-premises, local data center tại Vietnam, Microsoft Azure và AWS.Đọc thêm>