TỰ ĐỘNG HÓA TRÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY (CLOUD)

Tối ưu và tự động hoá công việc trên hệ thống điện toán đám mây để tăng cao hiệu suất, tính khả dụng với chi phí tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn

Elastigroup giúp giảm thiểu chi phí Cloud. Bằng việc tận dụng tài nguyên dư thừa. Với giá thấp hơn gần 90% so với mức thông thường. Tự động hóa và tối ưu hóa trên Cloud.

Dự báo là chìa khóa

Spot tận dụng Spot Instances (đối với AWS Cloud) trong việc tối ưu chi phí. Vấn đề của Spot Instance đó là tính ổn định. Elastigroup sử dụng kỹ thuật dự đoán thời điểm instance bị chiếm dụng lại. Từ đó có biện pháp thay thế bằng instance mới. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, không bị ngắt quãng.

Spotinst Elastigroup tận dụng hạ tầng EC2 Spot Instance trên AWS, Low-priority VMs trên Azure, hoặc Preemtable VMs nhằm cung cấp hạ tầng với giá thấp. Tự động hóa việc vận hành và quản lý hiệu quả trên Cloud.

Cách thức hoạt động

Cơ chế hoạt động dựa trên dự đoán hành vi của EC2 Spot Instance. Tình trạng và xu hướng thay đổi năng lực hạ tầng, xác suất khi EC2 Spot Instance bị chiếm dụng. Từ đó tự động chuẩn bị việc thay thế bằng instance mới 15 phút trước khi sự kiện xảy ra. Điều này đảm bảo tính ổn định và liên tục cho toàn hệ thống.

Ứng dụng luôn được ưu tiên chạy trên các Spot Instances nhằm tiết kiệm chi phí. Trong trường hợp tài nguyên Spot bị cạn kiệt, không tìm được Spot Instance đáp ứng yêu cầu, ứng dụng được dịch chuyển sang On-Demand instance với cơ chế tương tự. Reserved Instance, nếu có sẵn sẽ được ưu tiên sử dụng nhằm tối ưu hóa trên Cloud tốt, đặc biệt về chi phí.

Phần mềm của riêng bạn

Elastigroup hỗ trợ nhiều loại ứng dụng, dịch vụ khác nhau như AWS EMR, Auto Scaling, Elastic Beanstalk, OpsWorks, Elastic Container Service (ECS), EKS, CloudFormation, Data Pipeline, Batch. Tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể của mình bạn luôn có thể tìm được dịch vụ phù hợp và tối ưu nhất.

Nhận biết ứng dụng

Elastigroup liên kết các thay đổi ghi nhận được từ hạ tầng Cloud với loại ứng dụng đang chạy. Tự động đăng ký hoặc hủy bỏ servers từ Load Balancer khi cần trong trường hợp đang scaling, thông qua kiểm tra trạng thái hiện tại. Bạn có thể chạy ứng dụng Stateful trên tài nguyên Spot mà không phải lo lắng về tính toàn vẹn dữ liệu – Elastigroup tối ưu về hạ tầng nhưng vẫn đảm bảo tính sẵn sàng, ổn định với chi phí thấp nhất mà không ảnh hưởng đến ứng dụng.

Vận hành tối ưu

Elastigroup liên tục phân tích ứng dụng và tối ưu hạ tầng bên dưới theo thời gian thực. Elastigroup sẽ đưa ra quết định tối ưu nhất dựa vào các yếu tố: cấu hình yêu cầu cho server, loại server, là On-Demand, Reserved hay Spot đảm bảo hệ thống tối ưu nhất về chi phí nhưng vẫn đáp ứng được về performance.

Tính năng tiêu biểu

Tiết kiệm đến 90%

Tận dụng tài nguyên dư thừa với chi phí thấp hơn từ hạ tầng của nhà cung cấp dịch Cloud, qua đó đưa ra cam kết giảm thiểu chi phí lên đến 80%, khi so sánh với hạ tầng chạy on-demand.

Phương án khả thi

Bạn có thể lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Cloud trong số 3 nhà cung cấp ở trên.

Tận dụng RIs

Các RIs chưa bị chiếm dụng sẽ được quyền ưu tiên trong Elastigroup nhằm tối ưu về chi phí.

Tính sẵn sàng

Trong trường hợp không tìm được EC2 Spot Instance nào, Elastigroup sẽ dịch chuyển hệ thống sang On-Demand instance và quay trở lại sử dụng Spot khi tìm được.

Dễ dàng thiết lập

Bạn mất không cần đến 10 phút để bắt đầu sử dụng Spotinst cho việc tối ưu chi phí Cloud của mình.

Tối ưu hoá hạ tầng với Đối tác của AWS & Google Cloud. Liên hệ với Renova Cloud ngay hôm nay