MICROSOFT TRÊN AWS

Tối ưu khối lượng công việc trên AWS

Cloud Management Tools

CHIẾN LƯỢC DỊCH CHUYỂN

Chúng tôi tạo ra những định hướng tiếp cận chiến lược, tập trung vào các công cụ và công nghệ để giúp doanh nghiệp đạt được tầm nhìn kinh doanh và lợi thế cạnh tranh tuyệt đối.

QUẢN LÝ CƠ SỞ HẠ TẦNG TOÀN DIỆN

Định hướng của Renova Cloud giúp doanh nghiệp quản lý tối ưu. Được thiết kế để giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa các dịch vụ và kiến trúc hạ tầng AWS. Nhằm giảm chi phí và đơn giảm hoá việc vận hành các ứng dụng Microsoft.

NÂNG CAO NĂNG SUẤT

Renova Cloud giúp doanh nghiệp bạn dựng hệ thống các giải pháp chạy ứng dụng Microsoft Windows trên AWS. Tối ưu hóa hiệu quả nguồn lực và chi phí.

Xây dựng các giải pháp tự động và tối ưu trên môi trường đám mây

Renova Cloud là nhà cung cấp các giải pháp toàn diện. Là đối tác cao cấp trong mảng điện toán đám mây của Amazon. Với chuyên môn đã được chứng minh qua những dự án giúp khách hàng dịch chuyển và vận hành trên AWS. Chúng tôi tự tin giúp doanh nghiệp xây dựng quy trình kinh doanh hiện đại. Bằng cách nâng cấp hệ thống Microsoft Windows và MS SQL.

Chúng tôi đi cùng doanh nghiệp để cùng hiểu cơ sở hạ tầng kiến trúc hiện tại. Vạch ra những chiến lược thích hợp nhất cho cả mục đích kinh doanh lẫn mục tiêu công nghệ. Việc chạy ứng dụng Microsoft trên nền tảng AWS của doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết.

Xây dựng các giải pháp mạnh mẽ, tuân thủ trong đám mây

Renova Cloud là nhà cung cấp dịch vụ quản lý AWS. Là đối tác tư vấn nâng cao của Mạng đối tác AWS (APN). Chuyên môn đã được chứng minh giúp khách hàng dịch chuyển và chạy khối lượng công việc của Microsoft trong AWS. Chúng tôi cũng giúp các doanh nghiệp hiện đại hóa các ứng dụng Windows của mình. Bằng cách nâng cấp lên các phiên bản mới nhất của Microsoft Windows và MS SQL.

Chúng tôi làm việc với các công ty để hiểu cơ sở hạ tầng hiện có và phác thảo kế hoạch phù hợp với các mục tiêu kinh doanh và công nghệ quan trọng của họ. Để họ có thể di chuyển và chạy các ứng dụng dựa trên Windows trong đám mây AWS một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đạt được hiệu suất và tính sẵn sàng cao

Các ứng dụng phức tạp đòi hỏi sự hiểu biết toàn diện. Ở tất cả các cấp độ kiến trúc và hiệu suất. Nhóm APM của Renova có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc mà bạn cần để đưa ra quyết định tốt nhất. Với khả năng hiển thị rõ ràng về hiệu suất, chúng tôi sẽ làm việc cùng với nhóm nhà phát triển của bạn để xác định, chẩn đoán, khắc phục và liên tục cải thiện. Mở ra các điểm hiệu suất và thúc đẩy sự đổi mới.

Tối ưu hoá hạ tầng với Đối tác của AWS & Google Cloud. Liên hệ với Renova Cloud ngay hôm nay