NỀN TẢNG DỮ LIỆU ETL

Upsolver là nền tảng ETL duy nhất cho các dữ liệu đám mây, cho phép người dùng dữ liệu xây dựng các luồng ETL tự động để truyền phát và trích xuất dữ liệu trong vài phút.

Tại sao chọn Upsolver?

Một trong các giải pháp Big Data là Upsolver. Upsolver được xây dựng để hoạt động ổn định trên bất kỳ tài khoản AWS nào. Bằng cách tách bộ nhớ lưu trữ trên S3, tính toán trên EC2 và quản lý siêu dữ liệu trong Glue Data Catalog. Các truy vấn trong Athena, Redshift Spectrum và các công cụ phân tích khác chạy nhanh hơn 100 lần. Do Upsolver tự động tối ưu hóa S3 với các định dạng tệp cột, phân vùng và nén.

Upsolver hoạt động như thế nào?

Upsolver được xây dựng như 1 platform cho giải pháp big data. Tích hợp các quy trình từ đầu đến cuối. Với kiến trúc đầu tiên trên nền tảng đám mây cho phép người tiêu dùng dữ liệu làm chủ các luồng dữ liệu. Giúp doanh nghiệp tối đa giá trị kinh doanh.

Tính Năng Nổi Bật

Dễ sử dụng

Tiết kiệm hàng ngàn giờ kỹ thuật với giao diện trực quan và quản lý tự động thí điểm.

Mạnh mẽ

Cung cấp khả năng phân tích nâng cao bằng cách kết hợp các luồng sự kiện với big data trong lịch sử theo thời gian thực.

Có thể truy cập

Cung cấp tất cả dữ liệu của bạn cho các phân tích thời gian thực và các ứng dụng thời gian thực.

Mở rộng

Thêm hiệu suất vận hành cho việc xử lý khối lượng công việc bằng việc sử dụng khiến trúc riêng. 

Đáng tin cậy

Tránh mất dữ liệu và sao chép bằng cách sử dụng quy trình “một bước” ở mỗi giai đoạn trong chuỗi giá trị dữ liệu của bạn.

Mở

Cho phép người dùng chọn công cụ phân tích của riêng họ (AWS Athena, Presto, Spark) bằng cách lưu trữ dữ liệu và siêu dữ liệu ở định dạng mở trong tài khoản đám mây của bạn.

Tối ưu hoá hạ tầng với Đối tác của AWS & Google Cloud. Liên hệ với Renova Cloud ngay hôm nay