G Suite là gói giải pháp hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây nhằm cải thiện hiệu quả vận hành của doanh nghiệp. Là một bộ ứng dụng thân thiện người dùng, tiết kiệm chi phí, các thành viên trong doanh nghiệp đều có thể cùng hợp tác làm việc trên mọi thiết bị ở bất cứ đâu.

Dịch vụ triển khai G Suite của Renova Cloud cung cấp bao gồm:

  • Lập kế hoạch triển khai và đánh giá, thử nghiệm G Suite
  • Tích hợp G Suite với hạ tầng CNTT của Doanh nghiệp – bao gồm đồng bộ hóa với Active Directory, Google Single Sign-On và tầng mở rộng với SSO (Single Sign-On) xác thực 2 nhân tố
  • Dịch vụ di trú dữ liệu
  • Tích hợp thiết bị di động
  • Đào tạo người dùng cuối và quản lý thay đổi
  • Dịch vụ hỗ trợ G Suite

 

Get Started Free