Chúng tôi giúp khách hàng đối phó với các nguy cơ về bảo mật và thất thoát dữ liệu. Các giải pháp bảo mật của Renova Cloud tập trung vào việc làm đơn giản hóa các quy trình bảo mật tại các tổ chức như bảo mật dữ liệu, bảo mật ứng dụng, và bảo mật hạ tầng.

An toàn tuyệt đối từ công đoạn phát triển đến sản xuất

Aqua Security giúp doanh nghiệp bảo mật các ứng dụng trên nền tảng điện toán đám mây và Container từ khi phát triển đến khi sản xuất, thúc đẩy việc ứng dụng container cũng như là xóa bỏ khoảng cách giữa DevOps và Security.

Quản lý tài khoản đặc quyền (PIM)

Bảo vệ các tài khoản đặc quyền trên hệ thống là tối quan trọng trong an toàn bảo mật. Mọi cuộc tấn công đều nhắm đến việc đánh cắp các thông tin tài khoản hoặc lợi dụng các tài khoản đặc quyền để thực hiện ý đồ xấu như đánh cắp dữ liệu, phá hoại hệ thống. Giải pháp Quản lý tài khoản đặc quyền của chúng tôi cung cấp đồng thời lớp phòng vệ chặt chẽ và thực hiện việc giám sát theo thời gian thức các tài khoản. Mọi hành động sử dụng tài khoản đặc quyền trái phép đều có thể bị phát hiện và ngăn chặn một cách kịp thời.

Bảo Mật Code Cho Kubernetes

Alcide là một ứng dụng tiên phong dựa trên đám mây trao quyền cho DevSecOps nhằm bảo mật liên hệ thống các mã code, khám phá, quản lý và thực thi các chính sách bảo mật thông qua tường lửa microservice đảm bảo khối lượng công việc chạy trong Kubernetes.