Dịch vụ Điện toán đám mây đã nhận được sự gia tăng bảo trợ của các doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động hiệu quả hơn và đối mặt tốt hơn với những thách thức công nghệ mới. Là đối tác của Amazon Web Services, chúng tôi cung cấp dịch vụ tích hợp trên điện toán đám mây cho doanh nghiệp.

Các lợi ích mà dịch vụ tích hợp này mang lại bao gồm:

 

Chúng tôi thấy rằng đang có sự gia tăng nhu cầu của các Doanh nghiệp đối với dịch vụ Điện toán đám mây

Với cách tiếp cận dựa trên hiệu quả chi phí, chúng tôi đảm bảo với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), các Doanh nghiệp lớn rằng chúng tôi có thể tối đa hóa các giá trị họ có thể đạt được cho các dịch vụ Điện toán đám mây thông qua dịch vụ triển khai hiệu quả

Việc tạo ra một Remote Data Center (Trung tâm dữ liệu từ xa) cũng là một khía cạnh quan trọng đối với việc sử dụng Dịch vụ Điện toán đám mây

Các trung tâm dữ liệu (Data Center) có thể được tạo ra ngay lập tức, tại bất kỳ địa điểm nào, không có giới hạn địa lý đối với việc sử dụng Dịch vụ Điện toán đám mây. Việc lên kế hoạch tài chính cho một Doanh nghiệp hết sức dễ dàng khi sử dụng Dịch vụ Điện toán đám mây, cũng như linh hoạt về chi phí và có thể đưa ra các phân tích quan trọng cần thiết cho sự phát triển của Doanh nghiệp.

Renova Cloud cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây như một lựa chọn tin cậy, cung cấp dịch vụ CNTT tập trung hoàn toàn tùy biến nhằm xử lý nhu cầu của từng khách hàng. Chúng tôi thấu hiểu sự quan trọng trong việc cung cấp một phạm vi rộng lớn các dịch vụ nhằm quản lý tốt toàn bộ nhu cầu CNTT của một Doanh nghiệp.