BIG DATA tạo tiềm năng rất lớn giúp các doanh nghiệp sẵn sàng cho những bước tiến mới trong tương lai . Những tiềm năng được khai thác triệt để dựa trên các công cụ và các quy trình hoàn toàn mới. Những rào cản về tính phức tạp, nguồn gốc, độ lớn và cấu trúc không còn là thách thức phải vượt qua mà đã trở thành những cơ hội hoàn toàn mới. Tập hợp của những dữ liệu mang tính nội bộ hoặc ngoại lai, có cấu trúc hoặc không có cấu trúc hoặc bán cấu trúc từ các nguồn như mạng xã hội, bộ cảm biến, máy móc, nhật kí của trang web và các nguồn khác có thể được tận dụng để tạo nên cái nhìn sâu sắc và đầy tính thực tế. Những cải tiến về mặt tốc độ giúp dữ liệu luân chuyển trong khung thời gian thực và tạo nên lợi thế vượt trội cho các phân tích trong tương lai. Khi đã nắm bắt được câu trả lời trong tầm tay, các doanh nghiệp sẽ có cơ sở để đào sâu và tìm hiểu thêm về vấn đề cũng như tìm ra cách giải quyết triệt để.

Renova Cloud đồng hành cùng bạn trên từng bước của hành trình Big Data này.

LẬP KẾ HOẠCH BIG DATA

 • Chiến lược Big Data: Xác định tình huống mà doanh nghiệp đang gặp phải, tìm hiểu những trường hợp và tình huống mới có thể xảy ra để thảo luận về tính khả thi cũng như thách thức của chúng.
 • Đánh giá công nghệ và kiến ​​trúc của Big Data: Xác định liệu cơ sở hạ tầng có phù hợp với Chiến lược và Mục tiêu Big Data của bạn và chọn các công cụ thích hợp từ bối cảnh công nghệ liên tục thay đổi.
 • Đánh giá khả năng sẵn sàng triển khai Big Data: Trước khi bắt đầu triển khai thực tế, hãy đảm bảo rằng các công nghệ, quy trình và tổ chức của bạn đã sẵn sàng.
 • Thử nghiệm Big Data: được lưu trữ trên môi trường Big Data, công cụ hàng đầu trong ngành và hỗ trợ từ nhóm chuyên gia của chúng tôi để giúp xác định, tinh chỉnh và thử nghiệm các trường hợp sử dụng Big Data – một nền tảng vững chắc để quảng bá giá trị của Big Data trong toàn bộ tổ chức của bạn.

GIẢI PHÁP BIG DATA

 • Trung tâm Khoa học Dữ liệu về Năng lực: Sử dụng Khoa học Dữ liệu tại doanh nghiệp của bạn để thực sự tận dụng giá trị tiềm năng của nền tảng Big Data mà bạn đang sở hữu.
 • Quản trị Big Data: Big Data mang những tiềm năng rất lớn. Để điều hành một doanh nghiệp hiệu quả, bạn phải quản lý những dữ liệu bạn cho phép nhập vào hệ thống của mình, cách thức xử lý và cách bạn đưa ra quyết định dựa trên những dữ liệu đó. Quản trị dữ liệu là yếu tố quan trọng trong bất kỳ cách thức làm việc với Big Data vì nó sẽ chi phối khả năng quản lý kho dữ liệu của bạn trong thời gian dài.
 • Chất lượng Big Data: Triển khai giải pháp chất lượng dữ liệu hoặc mở rộng chiến lược hiện tại của bạn, để đảm bảo thông tin chi tiết bạn nhận được từ Big Data của mình là hợp lệ và đáng tin cậy
 • Phân tích Big Data: Thu thập những data mới và những data biến động, bên cạnh những data cũ để có thể tạo nên những cái nhìn sâu rộng và thực sự có ý nghĩa vàtạo tác động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

TRIỂN KHAI BIG DATA

 • Cơ sở hạ tầng Big Data: Xây dựng nền tảng có thể đáp ứng nhu cầu Bid data của doanh nghiệp và phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn.
 • Phát triển Hadoop: Tạo các tình huống công việc để sử dụng Hadoop, đồng thời cũng tận dụng Sqoop, Flume, Pig, Hive, Spark, Storm và các công nghệ Big Data có liên quan khác.
 • Chuyển đổi Hadoop: Chọn ra các quy trình đang sử dụng các cơ sở hạ tầng và công cụ đắt tiền và chuyển đổi chúng để tận dụng nền tảng mạnh mẽ nhưng hiệu quả về chi phí này.

Hãy để Renova Cloud giúp bạn chuyển đổi những tiềm năng của Big Data thành những lợi thế kinh doanh cho doanh nghiệp của bạn.