BIG DATA mang tiềm năng lớn cho các tổ chức sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo. Công cụ và quy trình mới là cần thiết để nhận ra các tiềm năng ở đây. Một khi các rào cản phức phạp không thể vượt qua, nguồn, kích thước và cấu trúc giờ đã được chuyển đổi thành cơ hôi. Một vũ trụ của dữ liệu nội bộ, bên ngoài, cấu trúc, bán cấu trúc, và không có cấu trúc từ các nguồn truyền thông xã hội, cảm biến, máy móc, nhật kí mạng, và các nguồn khác có thể được tận dụng để có cái nhìn sâu sắc hơn. Những tiến bộ về tốc độ đã cho phép chuyển động dữ liệu theo thời gian thực và gần thời gian thực, mang lại sức mạnh to lớn hơn cho các nhà phân tích. Hiện giờ các câu trả lời thực sự nằm trong tầm tay của họ, các doanh nghiệp được trao quyền để đặt các câu hỏi sâu hơn, rộng hơn và ý nghĩa hơn.

Renova Cloud đồng hành cùng bạn trên từng bước của hành trình Big Data này.

LẬP KẾ HOẠCH BIG DATA

 • Chiến lược Big Data: Xác thực các trường hợp của bạn, lắng nghe về những trường hợp mới cụ thể cho ngành của bạn và thảo luận về tính khả thi và thách thức của nó.
 • Đánh giá công nghệ và kiến ​​trúc của Big Data: Xác định kiến ​​trúc đáp ứng Chiến lược và Mục tiêu Big Data của bạn và chọn các công cụ thích hợp từ bối cảnh công nghệ thay đổi động.
 • Đánh giá sự sẵn sàng của Big Data: Trước khi bắt đầu triển khai thực tế, hãy đảm bảo rằng các công nghệ, quy trình và tổ chức của bạn đã sẵn sàng.
 • Thử nghiệm Big Data: được lưu trữ trên môi trường Big Data, công cụ hàng đầu trong ngành và hỗ trợ từ nhóm chuyên gia của chúng tôi để giúp xác định, tinh chỉnh và thực thi trường hợp sử dụng Big Data – một nền tảng vững chắc để quảng bá giá trị của Big Data trong toàn bộ tổ chức của bạn.

GIẢI PHÁP BIG DATA

 • Trung tâm Khoa học Dữ liệu về Năng lực: Thiết lập một thực tiễn Khoa học Dữ liệu tại tổ chức của bạn để thực sự tận dụng giá trị tiềm năng của nền tảng Big Data của bạn.
 • Quản trị Big Data: Big Data giống như là miền Tây hoang dã. Để điều hành một doanh nghiệp hiệu quả ở đó, bạn phải quản lý dữ liệu nào bạn cho phép vào hệ thống của mình, cách xử lý và cuối cùng, cách bạn đưa ra quyết định từ đó. Quản trị dữ liệu là yếu tố quan trọng trong bất kỳ tương tác Big Data nào, vì nó sẽ xác định khả năng quản lý dữ liệu của bạn trong thời gian dài.
 • Chất lượng Big Data: Triển khai giải pháp chất lượng dữ liệu hoặc mở rộng chiến lược hiện tại của bạn, để đảm bảo thông tin chi tiết bạn nhận được từ Big Data của mình là hợp lệ và đáng tin cậy
 • Phân tích Big Data: Big Data có được và biến đổi, cũng như dữ liệu lịch sử cho thông tin chi tiết sâu hơn, có ý nghĩa hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

TRIỂN KHAI BIG DATA

 • Cơ sở hạ tầng Big Data: Xây dựng nền tảng có thể đáp ứng nhu cầu dữ liệu lớn của bạn và phát triển cùng với tổ chức của bạn.
 • Phát triển Hadoop: Tạo các công việc đưa cụm Hadoop mới của bạn để sử dụng, tận dụng Sqoop, Flume, Pig, Hive, Spark, Storm và các công nghệ Big Data có liên quan khác.
 • Chuyển đổi Hadoop: Thực hiện các quy trình hiện có tận dụng cơ sở hạ tầng và công cụ đắt tiền và chuyển đổi chúng để tận dụng nền tảng mạnh mẽ nhưng hiệu quả về chi phí này.

Hãy gặp Alooma. 

Data Pipeline cho Doanh nghiệp

 • Alooma kết nối tất cả nguồn dữ liệu của bạn vào BigQuery, Redshift, Snowflake, Azure và hơn thế nữa.
 • Alooma cho phép nhóm dữ liệu có khả năng hiển thị và kiểm soát. Nó mang dữ liệu từ các kho dữ liệu khác nhau của bạn đến kho dữ liệu của bạn, tất cả trong thời gian thực.
 • Bất kì tích hợp nào. Bất kỳ kho dữ liệu nào. ETL thời gian thực trên quy mô lớn. Alooma đã bao phủ nền tảng tích hợp dữ liệu mạnh nhất thế giới.

Hãy để Renova Cloud giúp bạn chuyển đổi những hứa hẹn của Big Data thành những lợi ích kinh doanh thực sự cho tổ chức của bạn.