Tài nguyên luôn có sẵn thay cho máy chủ cổ định 

Khác với hạ tầng CNTT truyền thống hoạt động với việc xác định trước tài nguyên, với AWS doanh nghiệp có thể tận dụng lợi thế của điện toán đám mây để sử dụng tài nguyên linh hoạt. Lúc này việc sử dụng máy chủ hay các cấu phần hệ thống khác chỉ là các lựa chọn tạm thời. Doanh nghiệp có thể sử dụng theo nhu cầu, và sử dụng bao lâu họ muốn.

Khả năng mở rộng

Tăng trưởng nên giới thiệu lợi ích kinh tế nhờ quy mô và chi phí cần tuân theo hướng tạo ra giá trị kinh doanh từ hệ thống đó. Trong khi điện toán đám mây cung cấp hầu như không giới hạn công suất theo yêu cầu, thiết kế hệ thống của bạn cần tận dụng lợi thế của những tài nguyên đó một cách liền mạch.

Dịch vụ quản lý

Trên AWS có một nhóm các dịch vụ cung cấp các cấu phần xây dựng giúp cho các lập trình viên có thể sử dụng để gia tăng năng suất cho ứng dụng. Những dịch vụ quản lý này bao gồm: Cơ sở dữ liệu, machine learning, phân tích, xếp hàng, tìm kiếm, email, thông báo và nhiều nữa, Ví dụ: với Dịch vụ xếp hàng đơn giản (Amazon SQS) bạn có thể loại bỏ gánh nặng về quản lý, vận hành và mở rộng mức độ sẵn sàng cao cho các messaging cluster trong khi chỉ phải trả chi phí thấp cho những gì bạn sử dụng.

Tự động mở rộng

Với tính năng tự động mở rộng, bạn có thể duy trì mức độ sẵn sàng cho các ứng dụng và mở rộng công suất Amazon EC2 lên hoặc xuống một cách tự động theo các điều kiện được xác định. Bạn có thể sử dụng “Auto Scaling” giúp đảm bảo rằng bạn đang chạy số lượng như bạn mong muốn với Amazon EC2 Instance với các Availability Zone khác nhau.

Tự động hóa

Trong cơ sở hạ tầng CNTT truyền thống, bạn thường phải phản ứng thủ công với nhiều sự kiện khác nhau. Khi triển khai trên AWS, có rất nhiều cơ hội để tự động hóa, để bạn cải thiện cả sự ổn định của hệ thống và hiệu quả của tổ chức của bạn.