dien-toan-dam-may-cloud-aws-renova-cloud

Tài nguyên linh hoạt thay cho máy chủ cố định

Khác với hạ tầng CNTT truyền thống hoạt động với việc xác định trước tài nguyên. Với AWS, doanh nghiệp tận dụng lợi thế của điện toán đám mây. Sử dụng tài nguyên một cách linh hoạt. Được lựa chọn việc sử dụng máy chủ hay các thành phần hệ thống khác. Doanh nghiệp có thể sử dụng theo nhu cầu và thời gian mong muốn.

Khả năng mở rộng

Tăng trưởng tạo nên lợi ích kinh tế theo quy mô và chi phí. Điện toán đám mây cung cấp công suất không giới hạn dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp. Thiết kế hệ thống cần tận dụng lợi thế của những tài nguyên đó một cách liền mạch.

Dịch vụ quản lý

AWS cung cấp bộ dịch vụ các cấu phần xây dựng. Giúp cho các lập trình viên có thể sử dụng để gia tăng năng suất cho ứng dụng. Những dịch vụ quản lý này bao gồm: cơ sở dữ liệu, trình máy học, phân tích, sắp xếp theo hàng, tìm kiếm, email, thông báo,… Ví dụ dịch vụ sắp xếp theo hàng đơn giản Amazon SQS. Giúp loại bỏ gánh nặng về quản lý, vận hành và mở rộng cụm tin nhắn với mức độ sẵn sàng cao với chi phí thấp.

Tự động mở rộng

Amazon EC2 cung cấp tính năng tự động mở rộng. Duy trì tính khả dụng của ứng dụng và tự động tăng giảm công suất theo nhu cầu. Chức năng tự động mở rộng giúp đảm bảo chạy số lượng instance phù hợp với nhiều vùng khả dụng khác nhau.

Tự động hóa

Trong cơ sở hạ tầng CNTT truyền thống, bạn thường phải phản ứng thủ công với nhiều sự kiện khác nhau. Khi triển khai trên AWS, có rất nhiều cơ hội để tự động hóa, để bạn cải thiện cả sự ổn định của hệ thống và hiệu quả của tổ chức của bạn.

Tối ưu hoá hạ tầng của bạn ngay hôm nay với Đối tác của AWS & Google Cloud
Liên hệ với Renova Cloud ngay hôm nay

*Các dữ liệu cần điền vào.