Tài nguyên linh hoạt thay cho máy chủ cố định

Khác với hạ tầng CNTT truyền thống hoạt động với việc xác định trước tài nguyên, với AWS, doanh nghiệp có thể tận dụng lợi thế của điện toán đám mây để sử dụng tài nguyên một cách linh hoạt. Đồng thời, việc sử dụng máy chủ hay các cấu phần hệ thống khác chỉ là các lựa chọn tạm thời. Doanh nghiệp có thể sử dụng theo nhu cầu và thời gian mon muốn.

Khả năng mở rộng

Tăng trưởng tạo nên lợi ích kinh tế theo quy mô và chi phí cũng sẽ theo hướng tạo ra giá trị kinh doanh từ hệ thống đó. Trong khi điện toán đám mây cung cấp công suất không giới hạn dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp, thiết kế hệ thống của bạn cần tận dụng lợi thế của những tài nguyên đó một cách liền mạch.

Dịch vụ quản lý

Trên AWS có một bộ dịch vụ cung cấp các cấu phần xây dựng giúp cho các lập trình viên có thể sử dụng để gia tăng năng suất cho ứng dụng. Những dịch vụ quản lý này bao gồm: Cơ sở dữ liệu, trình máy học, phân tích, sắp xếp theo hàng, tìm kiếm, email, thông báo, vân vân… Ví dụ: với dịch vụ sắp xếp theo hàng đơn giản của Amazon (Amazon SQS), bạn có thể loại bỏ gánh nặng về quản lý, vận hành và mở rộng cụm tin nhắn với mức độ jsawnx sàng cao với chi phí thấp.

Tự động mở rộng

Với tính năng tự động mở rộng, bạn có thể duy trì tính khả dụng của ứng dụng và tự động tăng giảm công suất Amazon EC2 theo nhu cầu của doanh nghiệp. Chức năng tự độn mở rộng giúp đảm bảo rằng bạn đang chạy số lượng phiên bản Amazon EC2 phù hợp và lạnh mạnh với nhiều vùng khả dụng khác nhau.

Tự động hóa

Trong cơ sở hạ tầng CNTT truyền thống, bạn thường phải phản ứng thủ công với nhiều sự kiện khác nhau. Khi triển khai trên AWS, có rất nhiều cơ hội để tự động hóa, để bạn cải thiện cả sự ổn định của hệ thống và hiệu quả của tổ chức của bạn.