Sự kiện

Renova Cloud yêu thích gặp gỡ đồng nghiệp, khách hàng & đối tác! Hãy tham gia với chúng tôi tại các sự kiện sắp tới về điện toán đám mây

[Webinar] Bắt đầu với Microsoft trên AWS

 Date: Wed 12th August 2020
 Time: 10 AM - 11:30 AM (VN Time)
 Location: Online Webinar
Hãy cùng AWS và Renova Cloud tham gia hội thảo trực tuyến để thảo luận về các giải pháp xây dựng, di chuyển, triển khai Microsoft trên AWS.

Tối ưu hoá hạ tầng với Đối tác của AWS & Google Cloud. Liên hệ với Renova Cloud ngay hôm nay