Bảng tính giá dịch vụ AWS

Bảng tính giá dịch vụ AWS

Sơ đồ, dự đoán và tối ưu chi phí sử dụng AWS

Công cụ này giúp: liệt kê giá cả và thông tin, lựa chọn của dịch vụ Amazon và RDS theo yêu cầu, cũng như các lựa chọn mua cam kết (Reserve Instances).

 

Bảng tính được sử dụng để:

  • Thu Thập cấu hình các máy chủ để tính toán giá trên AWS
  • Dự đoán trước những thay đổi để:
    • Điều chỉnh chi phí khi di chuyển máy chủ giữa các vùng
    • Lựa chọn cam kết nào nên sử dụng
    • Chỉ ra những khác biệt về chi phí giữa các loại instances
    • Lên ngân sách tốt hơn cho chi phí dịch vụ AWS

 

Gửi ngay thông tin của bạn cho chúng tôi để nhận bảng tính giá.

*This field is required.