NÀY ANH BẠN – CLOUD NÀY ĐÃ CÓ CHỦ, BIẾN ĐI

NÀY ANH BẠN – CLOUD NÀY ĐÃ CÓ CHỦ, BIẾN ĐI  Bất cứ khi nào thảo luận về việc áp dụng Cloud Computing với các công ty doanh nghiệp đang tìm hiểu và có ý định dịch chuyển lên Cloud, một trong những câu hỏi đầu tiên là: cái nào tốt hơn? Private hay Public…