Reserved instances và savings plans aws cùng Renova Cloud

RESERVED INSTANCES VÀ SAVING PLANS AWS (Phần 2)

Spotinst ECO – Quản lý tự chủ Reserved Instances và Saving Plans AWS Doanh nghiệp luôn hướng đến việc tối ưu hóa chi phí điện toán đám mây của khách hàng. Spotinst nhận thấy những thách thức trong việc duy trì và quản lý Reserved Instances. Vì vậy đã đưa ra giải pháp Spotinst ECO.…

Tối ưu hoá hạ tầng của bạn ngay hôm nay với Đối tác của AWS & Google Cloud
Liên hệ với Renova Cloud ngay hôm nay

*Các dữ liệu cần điền vào.