“TỰ TIN DỊCH CHUYỂN LÊN CLOUD”

Let’s get started!

Level of AWS usage *
Your needs: Use Case (select all that apply)
Cloud Assessment (Security Assessment, FedRamp Assessment, SCCA Assessment, Develop Security playbook)
Migration of different types of workloads (website, CRM app, LMS, ERP)
Migration of Database warehouse (Migrate Enterprise Data Warehouse (EDW) to Amazon Redshift, Snowflake)
Develop Cloud Native Apps (Leverage cloud managed services, microservices, transient clusters)
Data Analytics Solution (Agile Analytics, Machine Learning)
Infrastructure and Configuration Automation (Infrastructure as code (IaC), CI/CD pipelines, test automation)
Managed Services (Traditional MGS, DevOps based MGS)
Disaster Recovery Solutions
Alexa Solutions
Subscribe to our Newsletter & receive latest industry insights

*This field is required.

Tại sao doanh nghiệp Vừa và Nhỏ cần dịch chuyển lên Cloud?

Di động

Bạn có thể làm việc bất kì lúc nào, từ bất kì đâu và trên bất kì thiết bị nào nếu bạn có kết nối mạng. Các tài nguyên mới có thể dễ dàng được bổ sung và bạn có thể tùy chỉnh truy cập tới các vị trí khác nhau.

Linh động

Chi trả cho những gì bạn sử dụng. Không cần cài đặt bất kì phần cứng hay phần mềm nào. Linh động là một trong những lý do chính thúc đẩy nhiều công ty lựa chọn các giải pháp cloud cho mô hình kinh doanh hiện tại.

Bảo mật

Lưu trữ dữ liệu trên cloud sẽ đảm bảo rằng, các chuyên gia luôn sẵn sàng để chăm sóc dữ liệu của bạn và họ sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ chúng khỏi tin tặc. Cloud sẽ không chỉ bảo vệ dữ liệu của bạn, mà còn sao lưu dữ liệu của bạn từ bất kì thảm họa nào xảy đến.

Mở rộng & Tin cậy

Các dịch vụ trên cloud đều có khả năng mở rộng và rất đáng tin cậy. Các doanh nghiệp Vừa và Nhỏ có thể xây dựng chiến lược tăng trưởng ổn định khi sử dụng các giải pháp của cloud. Không có chi phí trả trước, đầu tư ban đầu = 0, chi phí bảo trì thấp, bảo mật cao và tự động cập nhật bản mềm.

Tối ưu hóa chi phí

Chi phí đầu tư ban đầu = 0. Chi phí đầu tư phần cứng cũng không có. Mô hình thuê bao với giá cả rất phải chăng. Bạn chỉ phải trả cho những gì đã sử dụng.

Kiểm soát

Công nghệ cloud cho phép người dùng được gửi, chia sẻ các tài liệu qua các không gian trên cloud. Tất cả các files sẽ được lưu trữ tập trung và người dùng có quyền truy cập có thể sử dụng các file tương tự.

All Rights Reserved. Forward ® 2018