HOẠT ĐỘNG CỦA RENOVA CLOUD

Đổi mới thông qua việc dịch chuyển lên nền tảng điện toán đám mây

Renova Cloud giúp doanh nghiệp tận dụng các ưu thế của AWS và GCP. Linh hoạt, tối đa hóa chi phí và đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết chất lượng dịch vụ cao và dịch vụ hỗ trợ đáng tin cậy. Đảm bảo bởi hệ thống mạng 99.999% kết nối và máy chủ luôn hoạt động. Chúng tôi cam kết dịch vụ nhất tối ưu giúp bạn phát triển sản phẩm dịch vụ mới nhanh hơn.

cac-dich-vu-renova-cloud
Renova Cloud hướng dẫn người dùng tiếp cận nền tảng điện toán đám mây. Thông qua khung làm việc toàn diện, giúp doanh nghiệp của bạn kích hoạt thành công dịch vụ cloud. Bạn có thể nhanh chóng nhận thấy lợi ích của công nghệ điện toán đám mây. Giúp doanh nghiệp phát triển và dành lợi thế cạnh tranh.

 

quy-trinh-di-chuyen-du-lieu-len-cloud-renova-cloud

Các dịch vụ dự phòng điện toán đám mây nhanh chóng, đơn giản và chi phí hợp lý. Với giải pháp dễ dàng tùy chỉnh trên nhiều khu vực của nền tảng điện toán đám mây AWS. Dễ dàng sử dụng, đáp ứng ứng dụng và được tự động hóa. Dịch vụ cho phép tự phục vụ và hỗ trợ nhiều hệ điều hành. Cho phép thực hiện sao lưu dự phòng trên nền tảng điện toán đám mây. Khách hàng sẽ cảm thấy sử dụng điện toán đám mây thật dễ dàng với Renova Cloud.

Chúng tôi giúp doanh nghiệp tận dụng các ưu thế của AWS. Linh hoạt, tối đa hóa chi phí và đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Cam kết chất lượng dịch vụ cao và dịch vụ hỗ trợ đáng tin cậy. Đảm bảo bởi hệ thống mạng 99.999% kết nối và máy chủ luôn hoạt động. Chúng tôi cam kết dịch vụ nhất quán giúp bạn phát triển sản phẩm dịch vụ mới nhanh hơn.

 


Chúng tôi hướng dẫn bạn tiếp cận nền tảng điện toán đám mây thông qua khung làm việc toàn diện. Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thành công dịch vụ cloud. Bạn có thể nhanh chóng nhận thấy lợi ích của công nghệ điện toán đám mây giúp doanh nghiệp phát triển và dành lợi thế cạnh tranh.

Khác biệt của Điện toán đám mây

Các nền tảng CNTT trở thành nguồn lực lập trình

Trong môi trường không có điện toán đám mây, bạn phải dự đoán lưu lượng tối đa cần thiết. Với điện toán đám mây, bạn có thể dùng ít hay nhiều theo nhu cầu, và chủ động nâng cấp. Đáp ứng nhu cầu thực tế. Trong khi đó bạn chỉ cần trả đúng những gì đã sử dụng.

Sự phổ biến toàn cầu, sẵn có và khả năng vô hạn

Sẽ dễ hơn nhiều khi vận hành ứng dụng và dữ liệu trên nhiều trung tâm dữ liệu. Nhằm đạt được mức sẵn sàng cao và hạn chế lỗi. Cùng với khả năng đáp ứng không hạn chế dành cho khách hàng của AWS, bạn có thể nghĩ khác về khả năng mở rộng thông qua mô hình IT.

Dịch vụ quản lý ở cấp độ cao

Các dịch vụ được thiết kế dễ dàng mở rộng và mức độ sẵn sàng cao. Do đó, chúng có thể giảm rủi ro khi triển khai.

Tích hợp sẵn an ninh mạng 

Điện toán đám mây AWS cung cấp khả năng quản trị cho phép theo dõi liên tục sự thay đổi cấu hình trên tài nguyên CNTT. Vì tài sản AWS là tài nguyên có thể lập trình. Chính sách bảo mật của bạn có thể chính thức hóa. Và được kết nối với thiết kế cơ sở hạ tầng của bạn.

Tối ưu hoá hạ tầng với Đối tác của AWS & Google Cloud. Liên hệ với Renova Cloud ngay hôm nay