GIÁM SÁT ĐÁM MÂY:

THÁCH THỨC VÀ LỜI KHUYÊN CHO BẠN

GIÁM SÁT ĐÁM MÂY:
TOP 5 THÁCH THỨC VÀ LỜI KHUYÊN CHO BẠN (TẢI EBOOK)

Dịch chuyển các ứng dụng sang hạ tầng đám mây là xu hướng tất yếu hiện nay. Tuy nhiên, việc triển khai các ứng dụng hoặc đảm bảo bảo mật hệ thống trên nền tảng đám mây như Amazon Web Services thì không giống như trên on-premises.
Do đó, tài liệu này sẽ giúp bạn xem xét một số thách thức được tạo ra bằng cách thu thập và tận dụng log data. Cùng với một số giải pháp hữu ích giúp giải quyết vấn đề này. Chúng ta không thể lường trước được tất cả những rủi ro và đảm bảo bảo mật hạ tầng nếu không biết mình đang làm gì. Tải về Ebook (ngôn ngữ tiếng Anh):*This field is required.