API Security

5 đối sách để bảo mật API

Đối với các website ngày nay, các dữ liệu khổng lồ được truy cập thông qua API. Trên thực tế, các chương trình web.com hiện có hơn 10.000 API được công khai. Vai trò nền tảng mà các API hiện đang được sử dụng trong cơ sở hạ tầng hiện nay, việc bảo mật cho…

headbanner_emailmarketing

Newsletter

    Chúng tôi đang phát hành tin tức mới, vui lòng kiểm tra và cùng theo dõi nhé! Một trong số 10.000 thành viên của cộng đồng Renova Cloud luôn cập nhật những tin tức công nghệ mới nhất, tại đây: http://www.anpasia.com/newsletterweb/4946584570414A5F43794143/42475C4574434A5E417643415843 Trang DinhMarketing Assistant