CircleCI technology

Phát triển tích hợp liên tục với CircleCI

Việc triển khai một ứng dụng theo cách truyền thống là phần khó khăn nhất trong quy trình phân phối phần mềm. Trên thực tế, không có hai ứng dụng giống nhau, bộ phận phát triển thường thực hiện các triển khai trong kỳ nghỉ của họ và nguy cơ làm gián đoạn quá trình…

doanh nghiệp nhỏ

Bạn Là Chủ Sở Hữu Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Muốn Gia Nhập Thị Trường Nhanh chóng Với Ngân Sách Tối Ưu

Chủ doanh nghiệp nhỏ hay muốn nhanh chóng tiếp cận thị trường với ngân sách rõ ràng? Đây là những công nghệ mà bạn sẽ trông đợi nhất vào năm 2019. Thế giới đã bước vào thời kỳ kỹ thuật số và yêu cầu các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải tự hỏi làm thế…

MACHINE LEARNING TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN

  Có một điều chắc chắn. Machine Learning (ML) không chỉ là một thuật ngữ – nó thực sự là một ý tưởng đã và đang mang lại Lợi tức đầu tư(ROI) to lớn. Theo một khảo sát gần đây của MIT Technology Review và Google Cloud, có đến 60% doanh nghiệp đã có chiến…