Điện toán đám mây và những ứng dụng thường gặp

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, cụm từ “điện toán đám mây” đã không còn xa lạ với nhiều người, nhất là những người làm trong ngành công nghệ, giới trẻ. Nhất là gần đây trên các diễn đàn thì chủ đề này đang là một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều…

7 Dự đoán tương lai của phân tích kinh doanh

(tham khảo nguồn của Thomas LaMonte – Get AppLab)  Đâu là tương lai của phân tích kinh doanh? Nếu bạn có thể hỏi ai đó từ tương lai câu hỏi này, hoặc tốt hơn, hãy tự kiểm nghiệm bởi bản thân. Nhưng bạn sẽ không cần phải là nhà du hành thời gian để có thể…

CLOUD PARADIGM SHIFT TO MOBILE APPS

Điện toán đám mây là một khía cạnh của ngành công nghiệp Ứng dụng di động. Điện toán đám mây hỗ trợ giải quyết với thiết kế ứng dụng di động mới, ứng dụng mạng và động lực để chuyển ứng dụng sang hệ thống điện toán đám mây. Nhu cầu  điện toán đám mây…

ANTI-VIRUS đã chết

Viết bởi: Moshe (Moshik) Esterin Phần mềm chống virus truyền thống đã không còn khả năng đối phó với rủi ro bảo mật trên mạng. Vậy đâu là giải pháp để bảo vệ các doanh nghiệp?   Các phần mềm chống virut đã không còn hoạt động hiệu quả nữa. Symantec Corp., một nhà phát…