AWS và Bảo Mật Đám Mây

AWS và Bảo Mật Đám Mây
Ebook

Download công cụ.

Khi khái niệm DevOps và Public Cloud đã được áp dụng rộng rãi, các nhóm kỹ thuật ở nhiều công ty đã trở nên nhanh nhẹn và thích ứng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn trong thích ứng càng lớn đòi hỏi một vai trò lớn hơn trong bảo mật hoạt động.

Do đó, DevSecOps và Cloud Native Security là những chủ đề thiết yếu cần được giải quyết để đảm bảo thuận lợi cho mọi dự án và chủ động trong vấn đề bảo mật.

Bài viết này sẽ đề cập đến một số thực tiễn tốt nhất trong ngành về bảo mật đám mây và đưa. ra một số mẹo và thủ thuật mà bạn có thể áp dụng trong các hoạt động hàng ngày. Mặc dù những điều này đều có thể được áp dụng cho bất kỳ nền tảng Public Cloud nào nhưng bài viết sẽ sử dụng AWS làm tài liệu tham khảo do phần lớn các doanh nghiệp đều sử dụng AWS.*This field is required.