Thanh toán hóa đơn AWS của bạn qua Renovacloud

Tiết kiệm chi phí, thêm nhiều lợi ích

Dịch vụ Billing

  • Xuất hóa đơn đỏ hợp thức hóa chi phí AWS mà không thu thêm chi phí
  • Thời hạn thanh toán linh động thay vì ngay đầu tháng
  •  Khai báo, nộp thuế nhà thầu cho khách hàng
  • Discount với volume sử dụng lớn
  • Discount cho chi phí data transfer

Dễ dàng lựa chọn

  • Thực hiện chương trình Well Architect Review của AWS
  • Sử dụng các tool hỗ trợ của Renova để tiết kiệm chi phí

Thanh toán hóa đơn AWS của bạn qua Renovacloud

Tiết kiệm chi phí, thêm nhiều lợi ích

Optimize Your Infrastructure With An AWS Advanced Consulting Partner. Contact Renova Cloud today!