AWS Consulting & Managed Services

We help you architect, migrate, manage, and optimize your AWS environments.

 

Tải ngay bảng tính AWS để biết chi phí
"lên mây" phù hợp cho doanh nghiệpWe’re here to guide your cloud journey

Architect

Our engineers can assess if you are ready for a migration, help set up a proof of concept (POC) and AWS credit and design a technology roadmap.

 

 

Migrate

 Renova Cloud’s team of AWS certified engineers have implemented countless successful migrations, and can help you expedite timelines, avoid pitfalls and reduce downtime.

 

Manage 

24/7 monitoring & support paired with Machine Learning security solutions that keep your AWS environment stable.

 

 

Optimize

 Continuously optimize your AWS environment with your dedicated cloud advisor. Who will assist you with discounted pricing, & instance right-sizing.

 

 

Streamline your workloads with

an AWS Partner

It’s our job to stay on top of the rapid changes in AWS as well as

with third-party tools and services. We can help identify the tools

and technologies that will help you achieve your strategic vision and

gain a competitive advantage:

icon checkmark  Infrastructure as Code       icon checkmark  24/7 AWS Support

icon checkmark  Cloud Automation              icon checkmark  Flexible Pricing

 

 

 

 

Our Services

Dịch vụ quản lý AWS

 

Đội ngũ Renova Cloud được chứng nhận bởi AWS sẵn sàng giúp bạn khai thác toàn bộ sức mạnh của đám mây AWS. Renova Cloud sẽ hỗ trợ bạn quản lý AWS Cloud, Cloud Security, APM và DevOps.

 

 

 

 

Tối ưu hóa đám mây

 

Tối ưu hóa đám mây để cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu suất. Tiết kiệm tới 80% chi phí cơ sở hạ tầng đám mây cho các ứng dụng quan trọng.

 

 

 

 

Microsoft trên AWS

 

Với chuyên môn của Renova trong việc giúp khách hàng dịch chuyển và khởi chạy các ứng dụng dựa trên Windows trên AWS một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi giúp bạn nâng cấp lên các phiên bản mới nhất của Microsoft Windows và MS SQL.

 

 

Dịch chuyển lên AWS

 

Đội ngũ kỹ sư AWS của Renova Cloud đã thiết kế và thực hiện dịch chuyển dữ liệu thành công cho rất nhiều khách hàng. Hãy để Renova Cloud giúp bạn trở thành chuyên gia trong việc quản trị nguồn lực trên Cloud.

 

 

 

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Tải ngay bảng tính AWS miễn phí để biết chi phí Cloud phù hợp cho doanh nghiệp của bạn.

 

Tải ngay bảng tính AWS để biết chi phí
"lên mây" phù hợp cho doanh nghiệp