Renova Cloud mang đến

null

XÁC ĐỊNH

Tận dụng các giải pháp có sẵn trên nền tảng điện toán đám mây hàng đầu trên thị trường và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn ngành, nhằm cung cấp một môi trường an toàn bên trong đám mây cho đa dạng ứng dụng, giải pháp và dịch vụ mà doanh nghiệp yêu cầu.

null

THIẾT KẾ

Thiết kế được tối ưu hóa để lập kế hoạch và kiểm soát môi trường IT của doanh nghiệp nhằm đáp ứng các hiệu quả vận hành toàn diện thông qua dịch vụ hỗ trợ toàn tiện 24/7 nhằm cung cấp khả năng quản lý hiệu quả và chủ động cho nền tảng cloud và cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp.

null

TRIỂN KHAI

Triển khai kiến trúc phân tán với hiệu quả và độ tin cậy tối đa. Thực hiện chiến lược tối đa hóa IT dựa trên giá trị và chuyên môn của Renova nhằm giúp doanh nghiệp vận hành bền vững với tỷ lệ lợi ích/chi phí hiệu quả nhất.

null

TỐI ƯU VÀ TỰ ĐỘNG

Tự động hóa quy trình làm việc để quản lý vòng đời ứng dụng. Tự động mở rộng quy mô và tích hợp liên tục các dịch vụ là cách mà chúng tôi phát triển cùng với nhu cầu của doanh nghiệp. Thúc đẩy, linh hoạt và dễ giao dịch.