Renova Team's

Chúng tôi có một đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành Công nghệ, Chúng tôi với các chứng chỉ hành nghề bắt buộc là lựa chọn ưu tiên cho doanh nghiệp để phân phối các dịch vụ trên nền tảng Cloud.

null

Doron Shachar

CEO
null

Tran Thieu Quang

COO
null

Nguyen Thanh Dong

Head of Cloud & Cyber Solutions
null

Le Huy Minh Triet

Senior Solution Architect
null

NGUYEN VAN DUONG

SENIOR SOLUTION ARCHITECT
null

SAMIRA KABBOUR

Marketing Manager
null

Tran Quang Bach

Cloud Services Sale Director
null

YEN LE

ACCOUNTING & ADMIN
null

Thai Hoang Thi Hieu

Sales Assistant
null

TRANG LE

Customer Experience Specialist