Renova Team's

Chúng tôi có một đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành Công nghệ, Chúng tôi với các chứng chỉ hành nghề bắt buộc là lựa chọn ưu tiên cho doanh nghiệp để phân phối các dịch vụ trên nền tảng Cloud.

Doron Shachar

CEO

TRAN THIEU QUANG

COO

NGUYEN THANH DONG

HEAD OF CLOUD & CYBER SOLUTIONS

LE HUY MINH TRIET

SENIOR SOLUTION ARCHITECT

NGUYEN VAN DUONG

SENIOR SOLUTION ARCHITECT

LONG NGUYEN

SENIOR SOLUTION ARCHITECT

YEN LE

ACCOUNTING & ADMIN

LUONG THE QUANG

SALES AND CLOUD CONSULTING

SAMIRA KABBOUR

MARKETING MANAGER

PHAN THI THANH CHAU

MARKETING ASSISTANT