Renova Team's

Chúng tôi có một đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành Công nghệ, Chúng tôi với các chứng chỉ hành nghề bắt buộc là lựa chọn ưu tiên cho doanh nghiệp để phân phối các dịch vụ trên nền tảng Cloud.

null

Doron Shachar

CEO
null

Nguyen Thanh Dong

Head of Solutions Cyber and Cloud Services
null

Nguyen Van Duong

Senior Cloud Solutions Architect
null

Dam Quynh Anh

Marketing and Sales Manager
null

Tran Van Toan

Technical Expert
null

Thai Tran Anh Tuan

Sales & Account Director
null

Tran Thieu Quang

COO
null

Le Thuy Giang

Admin Coordinator
null

Le Huy Minh Triet

Senior Solution Architect
null

Tran Quang Bach

Cloud Services Sale Director
null

Samira Kabbour

Business Development