Aqua Security giúp doanh nghiệp bảo mật các ứng dụng trên nền tảng điện toán đám mây từ giai đoạn phát triển sản phẩm đến công đoạn sản xuất, thúc đẩy việc ứng dụng container cũng như là xóa bỏ khoảng cách giữa DevOps và Security.
Nền tảng bảo mật Container của Aqua cung cấp thông tin về các hoạt động trên container, cho phép các tổ chức, doanh nghiệp phát hiện và ngăn chặn tấn công cũng như các hành vi đáng ngờ, tự động và minh bạch đối với người dùng, tăng cường chính sách, và đơn giản hóa việc tuân thủ quy định bảo mật.

CyberArk là công ty bảo mật duy nhất tập trung vào việc đánh bật các mối nguy hại trên mạng, những kẻ xâm nhập vào hệ thống cốt lõi của doanh nghiệp. Với mục tiêu ngăn chặn sự tấn công trước khi ngừng kinh doanh, CyberArk được các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng – bao gồm hơn 45% trong số 100 công ty trong danh sách Fortune – để bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng và ứng dụng có giá trị cao nhất của họ.

Alcide là một ứng dụng tiên phong dựa trên đám mây trao quyền cho DevSecOps nhằm bảo mật liên hệ thống các mã code, khám phá, quản lý và thực thi các chính sách bảo mật thông qua tường lửa microservice đảm bảo khối lượng công việc chạy trong Kubernetes.