Điện toán đám mây và những ứng dụng thường gặp

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, cụm từ “điện toán đám mây” đã không còn xa lạ với nhiều người, nhất là những người làm trong ngành công nghệ, giới trẻ. Nhất là gần đây trên các diễn đàn thì chủ đề này đang là một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều…

7 Dự đoán tương lai của phân tích kinh doanh

(tham khảo nguồn của Thomas LaMonte – Get AppLab)  Đâu là tương lai của phân tích kinh doanh? Nếu bạn có thể hỏi ai đó từ tương lai câu hỏi này, hoặc tốt hơn, hãy tự kiểm nghiệm bởi bản thân. Nhưng bạn sẽ không cần phải là nhà du hành thời gian để có thể…